Blogoverzicht

09-02-2024

Uitkomst Politieke Markt 8 februari 2024

Afbeelding:PM

Volle tribune tijdens de bespreking van Beschermd wonen plus

Op deze pagina vind u een compact overzicht van wat de uitkomst is van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt.

Actualiteitenhalfuur

Besproken in de raad | 8 februari 2024

 • 24005 | Takendiscussie --> naar besluitvorming
 • 24010 | Vaststelling bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark --> naar besluitvorming
 • 24011 | Campagne tegen explosieven in Almere --> vervolgbespreking 15/2
 •  24012 | Plan van aanpak tegen explosies in Almere --> vervolgbespreking 15/2
 • 24017 | Vernieuwing digitalisering en informatievoorziening --> vervolgbespreking 15/2
 • 24014 | Locatiekeuze Beschermd Wonen+ --> vervolgbespreking 15/2
 • 23286 | Visie Almeerse klimaatadaptatie --> vervolgbespreking 15/2
 • 24025 | Zet niemand op straat, stop tijdelijke huurcontracten --> vervolgbespreking 15/2
 • 24016 | Spoed- en overbruggingsindicaties voor WMO-zorg --> afgerond

1ste bespreking | 15 februari 2024

 • Controletafel: Rapport ‘Afvalwaterzorg Oosterwold’ (Inspreken is vanwege het informerende karakter van deze bijeenkomst niet mogelijk. Indien de bespreking een politiek vervolg krijgt, kan het wel bij de vervolgagendering.)
 • Regiotafel: gesprek met Tomingroep

Wilt u als inwoner of betrokkene uw mening geven over 1 van deze onderwerpen? Kijk dan even bij de pagina invloed. Belangrijk om te weten is dat inspreken bij een onderwerp alleen mogelijk is bij de 1ste bespreking.

Wegingstafel | 15 februari 2024

 • Geen onderwerpen

Tijdens de wegingstafel besluiten de raadsleden of het nodig is dat een onderwerp besproken moet worden. Indien de raad ervoor kiest het niet te bespreken, kan er direct tijdens de volgende plenaire vergadering over gestemd worden. Kiest de raad voor bespreking, dan wordt het onderwerp opgenomen in de lijst van onderwerpen die ingepland gaan worden voor een bespreking.

 

 

 

 

Blog delen: