Blogoverzicht

15-05-2024

Update voortgang formatie

Afbeelding:Formateur

Update over de voortgang van de formatie in Almere

Almere, 14 mei 2024 - Formateur Peter den Oudsten heeft vandaag, middels bijgaande brief, een update gegeven over de huidige stand van zaken in de formatiegesprekken voor een nieuw stadsbestuur in Almere.

De formateur heeft laten weten dat er meer tijd nodig is om de laatste stappen zorgvuldig af te ronden. Oorspronkelijk was 16 mei als streefdatum gesteld, maar door de noodzaak om extra gesprekken te voeren met vertegenwoordigers uit de raad, is de nieuwe deadline voor het presenteren van het coalitieakkoord nu verschoven naar uiterlijk 30 mei.

Op 18 april werd bekend dat de ChristenUnie was uitgenodigd om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, vanwege hun bestuurlijke ervaring en de wens om een breed draagvlak in de raad te creëren. Echter, een voorstel om het college College = college van B&W uit te breiden naar acht wethouders vond onvoldoende draagvlak. De ChristenUnie heeft zodoende besloten zich terug te trekken uit de verdere onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord.

Formateur Den Oudsten benadrukt dat ondanks deze ontwikkelingen, de voortgang van de formatie op koers ligt en dat er constructief wordt gewerkt aan een stabiel en breed gedragen bestuur voor Almere.

Blog delen: