Agendawijzer (wat)

Overzicht

Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ( Zoek door artikelen ).

Nog niet geagendeerd
Onderhanden

Havenhoofd en havenkom

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Er is een bestemmingsplan om ongewenste bouw in de havenkom te voorkomen.

Domus, burgeractiviteit

Bijgewerkte datum: 28-09-2022
Inwoners willen de ontwikkeling van dit project in Almere Poort stoppen.

Actualiteit: 22 september

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Ook wie op stadswarmte zit, krijgt met tariefstijging te maken.

Floriade, ontmanteling terrein

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

Coalitieakkoord 2022

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
De raad praat verder door over het coalitieakkoord. Misschien is er meer uit te halen?

Draagvlakmeting inbreidingsplannen

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Eerst aan omwonenden vragen of ze wel inbreiding in hun buurt willen, dan pas plannen maken?

Actualiteiten 8 september 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Er waren drie onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur ingediend.

Stemprocedure wethouders 2022-2026

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Tijdens de zomervakantie kwam de geldigheid van...Verder lezen

Nieuwe looks website Raad van Almere

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
De (eigen) website van de Raad van Almere heeft een nieuw uiterlijk.

Energiearmoede

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Door de gestegen energiekosten komen gezinnen in de problemen.

Actualiteiten 1 september

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Twee onderwerpen: over een poolcentrum (biljart) en over de Qatar- en Chinadag op de Floriade.

Bemensing commissies (diversiteit)

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Moeten er afspraken komen over diversiteit in de commissies en raadswerkgroepen van de raad?

Menstruatiearmoede

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Eén op de tien vrouwen kan niet (altijd)...Verder lezen

Diversiteitscharter

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Een motie vreemd over het onder de aandacht brengen van de intentieverklaring inclusiviteit.

Floriadewethouder

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Wie is in het nieuwe college het Floriade-aanspreekpunt voor de raad?

Speeltoestelen van Floriade naar stad

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Kunnen de speeltoestellen van de Floriade straks de wijken van Almere in?

Programmabegroting 2023

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
De planning voor de bespreking van de Programmabegroting 2023

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

Wel of geen kunstmuseum in Almere?

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Een raadslid wil erover praten over er wel of niet een nieuw kunstmuseum in Almere moet komen.

De raad is met reces

Bijgewerkte datum: 01-09-2022
Het reces van de raad is gelijk aan de schoolvakantie.

Naar een nieuw stadsbestuur

Bijgewerkte datum: 24-08-2022
Na de verkiezingen moet een nieuw stadsbestuur gevormd worden.

Vierde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 07-09-2022
Op 5 juli april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Praat mee over de nieuwe burgemeester

Bijgewerkte datum: 01-09-2022
Almere is opzoek naar een nieuwe burgemeester. De raad wil de stad erbij betrekken.

Fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 15-07-2022
Het college wil stoppen met door mensen mensen bewaakte, gratis fietsenstallingen in Almere.

Programmarekening 2021

Bijgewerkte datum: 24-08-2022
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Actualiteit - Straatnaambord

Bijgewerkte datum: 29-06-2022
Een raadslid wil praten over een zonder...Verder lezen

Actualiteit - voedselbank

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De voedselbank kan de drukte nauwelijks aan. Wat doet de gemeente?

Kascommissie

Bijgewerkte datum: 24-08-2022
De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

Landbouwbestemming kavel Gz5

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en...Verder lezen

23 juni - aangepaste agenda Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 02-07-2022
De agenda van de Politieke Markt van 23 juni...Verder lezen

Burgemeester vertrouwenscommissie

Bijgewerkte datum: 01-09-2022
Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor is een vertrouwenscommissie nodig.

Debat financiën Floriade

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Er was een ingelast debat over de financiën van de Floriade.

Pride Photo expositie

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Een expositie naast het station is aangepast en...Verder lezen

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

MRA begroting (Metropool Regio Amsterdam)

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Almere werkt samen met 31 andere partijen in de regio. Daar is een begroting voor gemaakt.

Archivering van raadstukken

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Volksvertegenwoorders (zoals raadsleden) moeten...Verder lezen

Tomingroep begroting

Bijgewerkte datum: 06-09-2022
Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand...Verder lezen

Hologram Grondwet

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Een uiting van de Grondwet, prominent in de...Verder lezen

Plenaire vergadering en debat over formatie

Bijgewerkte datum: 17-06-2022
Aan het begin van de vergadering waren ordevoorstellen en daarna was er een debat.

Actualiteit: laadpalen in parkeergarages

Bijgewerkte datum: 28-09-2022
Actualiteitenhalfuur: hoe om te gaan met...Verder lezen

Legesverordening

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

Supermarkt Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 02-07-2022
Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil...Verder lezen

Olympuspark

Bijgewerkte datum: 08-07-2022
In Almere Poort ligt langs de A6 nog een maagdelijk stuk grond. Wat komt daar?

Adviesrecht omgevingsplan

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Over enige tijd wordt de Omgevingswet ingevoerd....Verder lezen

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De gemeenteraad moet belangrijke beslissingen...Verder lezen

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de...Verder lezen

Derde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Op 3 juni mei informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Afvalinzameling; vinger aan de pols

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
In de toekomst kunnen plastic, metaal en...Verder lezen

Meergronden

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

Inkoop jeugdhulp 2

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Met de inkoopstrategie kan de gemeente de...Verder lezen

Debat 'bevredigend aantal'

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Een van de raadsleden deed het verzoek om een...Verder lezen

GGD meerjarenbegroting

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Programmarekening en Perspectiefnota

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
De voorstellen, moties en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.  

Actualiteit: Evenaar

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Omdat kort geleden weer ongelukken op de Evenaar...Verder lezen

Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Met andere gemeenten werkt Almere samen in de...Verder lezen

Overgooi fase 2

Bijgewerkte datum: 13-07-2022
In Overgooi kan een begin worden gemaakt met een...Verder lezen

Bodembeheer

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De Flevolandse (en Almeerse) bodem is behoorlijk schoon. Het is zaak om dat zo te houden.

Flitsbezorgers

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Tweede tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Op 10 mei informeerde informateur Henk Jan Meijer...Verder lezen

Sprinter station Muziekwijk

Bijgewerkte datum: 31-08-2022
Voor veel treinreizigers is het slecht nieuws:...Verder lezen

Wooncoöperaties gesprekstafel

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Een wooncoöperatie is een soort vereniging...Verder lezen

Begroting Omgevingsdienst

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke...Verder lezen

Energietoeslag

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Laat Almeerders niet in de kou staan.

Wisselweg en centrumontwikkelingen

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
Het stadscentrum moet in 2025 een jonge en...Verder lezen

Eerste tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Op 20 april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

De lerende raad

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
31 mei en 1 april waren pittige studiedagen voor de nieuwe raad.

Installatie fratieassistenten

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
Op 7 april werden 31 fractieassistenten geïnstalleerd.

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Burgeractiviteit: alternatief plan Pampushout

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
Inwoners bedachten zélf andere oplossingen voor het bouwen in Pampushout.

Bestemmingsplan Oosterwold, 1e herziening

Bijgewerkte datum: 24-08-2022
Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Assetmanagementplan onderhoud

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Het onderhoud van een grote stad kost veel geld. Maar het moet wél gebeuren.

Herdenken en vieren van vrijheid

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
Hoe herdenken en vieren wij in Almere onze vrijheid zoveel mogelijk samen?

Youri Egorovweg

Bijgewerkte datum: 17-06-2022
Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Opkoopbescherming woningen 2

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Meer kansen voor mensen die een huis willen kopen om in te wonen!

Jaarverslag integriteit

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt.

De raad is beëdigd

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Op woensdag 30 maart 2022 werd de nieuwe raad beëdigd.

De 'wasstraat'

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde...Verder lezen

Het afscheid

Bijgewerkte datum: 06-04-2022
Een mooie avond voor het afscheid van raadsleden...Verder lezen

Speciale 'gevallen'

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Een speciale lofrede voor Frits Huis, lintjes voor Willy-Anne van der Heijden en Jan Lems.

Bijna een nieuwe raad

Bijgewerkte datum: 06-04-2022
De huidige raad blijft in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op 30 maart.

De officiële uitslag

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
De samenstelling van de raad is definitief.

Voorlopige uitslag verkiezingen

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
De gemeente toont de voorlopige uitslag op haar...Verder lezen

Uitslagen live op EasyFM

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Op 16 maart vanaf 19:00 uur start EasyFM de live uitzending van de uitslagenavond op het stadhuis.

JAMES Jongerendebat

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Zo'n dertig zeer betrokken jongeren spraken met...Verder lezen

Hogeschooldebat

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Dinsdag 8 maart was Poppodium de Meester voor een...Verder lezen

Verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar...Verder lezen

Bestemmingsplan Oosterwold

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Het bestemmingsplan in Oosterwold is aan...Verder lezen

Transformatorstation Strubbenwerg

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Op een transformatorstation wordt hoogspanning...Verder lezen

Meten is weten

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Worden mannelijke en vrouwelijke ambtenaren wel...Verder lezen

Bekijk de debatfilmpjes

Bijgewerkte datum: 31-08-2022
Korte filmpjes van de 35 debatten waaraan 57 (!) kandidaten deelnamen.

Oekraïense vluchtelingen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd...Verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Nobelhorst is een mooie wijk in Almere en dat moet zo blijven.

Opkoopbescherming woningen

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet...Verder lezen

Pilot gezinsbegeleiding

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Gezinsbegeleiding is een totaalaanpak om gezinnen...Verder lezen

Hoogspanningsstation of datacenter aan de Trekweg

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Een hoogspanningsstation of datacenter in de buurt. Daar zit niemand op te wachten.

Floriade, mobiliteitsplan

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Er komen waarschijnlijk meer bezoekers met de...Verder lezen

Reservering voor risico’s

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Het is onduidelijk wie geld uit mag geven dat...Verder lezen

Ernstig gehandicapte kinderen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Als je een meervoudig ernstig gehandicapt kind hebt, heeft dat een grote impact op het hele gezin.

Armoede, schulden en meedoen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Het armoede en schuldenbeleid van de afgelopen...Verder lezen

Verordening Jeugd

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De jeugdhulp ziet er nu anders uit dan vier jaar geleden. Dat komt terug in nieuw beleid.

Wisselweg, plannen voor nieuwbouw

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Wat komt er op de plek waar gebouw De Beurs stond?

Actieplan Veiligheid

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Veiligheid is belangrijk. De gemeente wil van Almere een steeds veiliger stad te maken. 

Geheimhoudingen

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Wat blijft geheim en wat mag openbaar? Het...Verder lezen

Centrum Buiten

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Wat kan er wel of niet bij de verdere ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten?

Politiegeweld?

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Is sprake van discriminatie en geweld door de...Verder lezen

Meer bomenkap Westerdreef

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Worden er méér bomen langs de...Verder lezen

Zonneladder

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Maak gebruik van de Zonneladder bij...Verder lezen

Short Stirling

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
De gemeente wil de kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij het Rijk terugvragen.

Floriade, voortgang

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Rapportage over de voortgang van de Floriade en...Verder lezen

Domus nieuwbouw

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Geld woningbouw

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Waarom kreeg Almere geen miljoenen om woningen te bouwen?

Kandidaatpartijen

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Wie doen er mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Openbare zitting op 4 februari.

Vierde kwartaalrapportage

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Vier keer per jaar rapporteert de gemeente over hoe het er financieel voor staat: 'besluitrijp'.

GR Tomingroep

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De gemeente biedt veilige en bestendige...Verder lezen

Toezeggingenlijst

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Tijdens vergaderingen zeggen portefeuillehouders...Verder lezen

Uitvoeringsagenda toekomst

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
In een uitvoeringsagenda maakt het college...Verder lezen

Omgevingswet

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Het gaat over de bevoegdheden van raad en college...Verder lezen

Annapark 2

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Een woningen in het Annepark komen op een andere plaats.

Evenaar veiliger

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Twee fracties stellen voor De Evenaar in Almere Buiten sneller verkeersveiliger te maken.

WMO

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Hoe wil de gemeente inwoners gaan ondersteunen met huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding?

Muziekwijk

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Zowel voor starters als dak- en thuisloze...Verder lezen

Erfgoed

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Monumenten en cultureel erfgoed zijn de dragers...Verder lezen

MRA Verstedelijkingsconcept

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
In de Metropoolregio Amsterdam worden tot 2050...Verder lezen

Burgemeester benoemd

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
De commissaris van de Koning maakte vrijdag de...Verder lezen

Floriade interpellatiedebat vertrek spilfunctionarissen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Drie voor de Floriade heel belangrijke...Verder lezen

Verkokering organisatie

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
  Een gemeentesecretaris is de secretaris...Verder lezen

Inkoop jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Met het vaststellen van welke diensten de...Verder lezen

Boomgaardweg

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
  Er is veel meer betaalbare woonruimte...Verder lezen

Reglement van orde voor de raad van Almere

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
  De raad bepaalt zelf zijn werkwijze. Die...Verder lezen

Wet inburgering gemeente Almere 2011

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Inburgeren betekent dat mensen met een...Verder lezen

Burgemeester Weerwind vertrekt

Bijgewerkte datum: 01-09-2022
  U las, zag of hoorde het al: onze...Verder lezen

Een druk jaar

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
De raad had een druk jaar. Als nooit...Verder lezen

Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Het natuurbelevingscentrum is het startpunt voor het Nationaal Park Nieuw Land.  

Omgevingsplan Almere

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  De nieuwe omgevingswet moet zorgen voor...Verder lezen

Sekswerkers

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Thuiswerkende sekswerkers hebben geen vergunning...Verder lezen

Evaluatie weekmarkten

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
  De weekmarkt op het Stadhuisplein is...Verder lezen

Abortuskliniek

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Anti-abortusdemonstranten demonstreren...Verder lezen

Dierenwelzijnsbeleid

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  De gemeente zorgt niet alleen voor de inwoners maar ook voor de dieren in Almere.

Huisvestingsverordening

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten...Verder lezen

Floriade, debat aanbesteding

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Kort geleden werd bekend dat een...Verder lezen

Een nieuwe site

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  De site die u bezoekt is een nieuwe website van de Raad van Almere. Lees waarom.

Pampushout

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
In Pampushout is nog plaats voor een nieuw...Verder lezen

Sluis appartementen

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
  Het gaat om een nieuw appartementencomplex...Verder lezen

Visie werklocaties

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Op welke locaties in de stad kunnen economische...Verder lezen

Hout-Noord

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Tussen Nobelhorst en de A6 is een deel van de...Verder lezen

Voorzieningen raad

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden...Verder lezen

Openbaar onderwijs

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
  Er zijn openbare scholen en bijzondere....Verder lezen

IJmeerverbinding

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
Het college stelt een metro- en fietsverbinding...Verder lezen

Barracudastraat

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op...Verder lezen

BIZ Buiten Centrum

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Ondernemers en vastgoedeigenaren uit Almere...Verder lezen

Alliander, lening

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Alliander is de organisatie die in Almere...Verder lezen

WOB-verzoek Havenhoofd

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
  De mogelijke komst van een flat in de...Verder lezen

Vrijmark, burgeractiviteit

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Op de plek waar nu een voormalige supermarkt...Verder lezen

Floriade veiligheidsplan

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo...Verder lezen

Toeslagenaffaire (KOTA)

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
De kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) heeft veel...Verder lezen

Boardletter 2021

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
De onafhankelijke accountant van de raad...Verder lezen

Ondermijning

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Georganiseerde misdaad is een bedreiging...Verder lezen

Betaalbaar wonen

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat...Verder lezen

Floriade, debat reservepotje

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Op verzoek van een fractie gaan raad en...Verder lezen

Campus ontwikkelingsplan

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Eerder dit jaar stemde de raad in met het...Verder lezen

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Het uitgangspunt van de Participatiewet...Verder lezen

Speeltoestellen

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Door heel Almere staan speel- en...Verder lezen

Statushouders

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  In Almere is een asielzoekerscentrum...Verder lezen

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
  De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn...Verder lezen

Sportnota

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Almere is één grote sport-...Verder lezen

Besluitrijp

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Tijdens deze bespreking worden onderwerpen...Verder lezen

WMO voorzieningen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor...Verder lezen

Bijzondere begraafplaatsen

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  De Islamitische gemeenschappen in Almere...Verder lezen

Veilig Thuis wachtlijsten

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Tijdens de corona-pandemie is het aantal...Verder lezen

Oosterwold riolering

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Het college heeft plannen voor de aanleg...Verder lezen

Oosterwold fase 2

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Veel mensen willen in Oosterwold wonen....Verder lezen

Warmtetransitie

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  In het landelijk klimaatakkoord uit 2018...Verder lezen

Jeugd Flevoland

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  De regio (provincie Flevoland) moet een...Verder lezen

Omgevingswet invoering

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Hoe gaat de gemeente de Omgevingswet...Verder lezen

Oud worden

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Goud in Almere is een van de opgaves uit het...Verder lezen

Sanitair in centra

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  WC's, verschoonplekken, handen kunnen...Verder lezen

Actieplan geluid

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Het college dient een ontwerpplan in over...Verder lezen

La Isla Bonita

Bijgewerkte datum: 23-03-2022
Op voorstel van een raadslid spreekt de raad...Verder lezen

Bomen Westerdreef

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Worden er bomen gekapt langs de...Verder lezen

Burgerparticipatie

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
De raad en de stad zijn over...Verder lezen

Afvalsysteem

Bijgewerkte datum: 11-07-2022
  Bewoners hebben zelf een raadsvoorstel...Verder lezen

Geheimhouding Campus

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
Waarom is DUWO de voorkeursorganisatie voor...Verder lezen