Agendawijzer (wat)

Overzicht

Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ( Zoek door artikelen ).

Nog niet geagendeerd
Onderhanden

Zonnepark Groene Kadeweg

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
9 februari, komt er een zonnepark aan de Groene Kadeweg?

Vierde Kwartaalrapportage 2022

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - Een (bijna) lege spaarpot door tegenvallers.

Oosterwold, plan van aanpak riolering

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - Wel of geen onderzoek? En de stroomopwekking dan?

Actualiteit 2 februari

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
Vragen over de staking in het streekvervoer en de komst van een buitenzwembad.

Integrale Aanpak Transformaties

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - is het nodig om over álle plannen te praten?

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - Twee moties besproken, een derde volgt volgende week

Aanvalsplan Armoede

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - goede plannen, met hier en daar wat aanscherpingen

Onderzoeksrecht van de raad

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - moet het presidium terug naar de tekentafel?

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
9 februari - Waarom was de raad niet op de hoogte van de problemen?

Kasteel Almere

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
2 februari - klopt het proces wel?

Omgevingsvisie Almere 2050

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
26 januari -Voldoende besproken, door naar besluitvorming.

Energiekosten studenten

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
26 januari - Heel wat steun, volgende keer stemt de raad erover.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
26 januari - Een meerderheid lijkt vóór de motie.

Actualiteit 26 januari

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
Vragen over de cadeaukaart energie en de staking bij stadsreiniging.

Ja-ja sticker

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
26 januari - Pittige discussie waarin de voors en tegens herkenbaar voorbij kwamen.

Gesprek met oud-voorzitter raadsenquête

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Verantwoording afleggen aan de stad is belangrijk. Maar let op: dat kost wel veel tijd en geld.

Gesprek met Weerwater CV

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Het gesprek kreeg een staartje. Volgens een raadslid heeft het college niet naar de raad geluisterd.

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Goede vragen, goede antwoorden: De indiener is tevreden met de bespreking.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
De raad benoemde de vijf leden van de voorbereidingscommissie.

Actualiteit 19 januari

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Eén onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 19 januari 2023.

Radicalisering

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Een raadslid wil een rapport van het college krijgen.

Raadspen 2022

Bijgewerkte datum: 19-01-2023
Het best geschreven raadsvoorstel wordt beloond met de Raadspen.

De nieuwe burgemeester

Bijgewerkte datum: 17-01-2023
17 januari, berichtgeving over de aanbeveling.

Dienstverlening gemeente

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Het college moet echt aan de slag om de dienstverlening te verbeteren.

Kunstmuseum

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Twee moties waarvoor na bespreking maar weinig animo leek te zijn.

Warmtetarieven verhoging

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Eigenlijk is aan de stijging van energiekosten weinig te doen.

Actualiteit 12 januari

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 12 januari 2023.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkte datum: 12-01-2023
De raad wil praten over de aanpak van het lerarentekort in Almere.

Jannie Degenhardt overleden

Bijgewerkte datum: 11-01-2023
Voormalig gemeenteraadslid Jannie Degenhardt...Verder lezen

Hinder op de Hanzelijn

Bijgewerkte datum: 23-12-2022
12 januari, kan het wat minder met de hinder?

Rekenkamer: toewijzing sociale huurwoningen

Bijgewerkte datum: 20-12-2022
De Rekenkamer van Almere gaat een onderzoek doen naar de toewijzing van sociale huurwoningen.

Statistieken 2022

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Hoeveel vergaderingen, voorstellen, moties en ander werk deed de raad in 2022?

Verklaring vicevoorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Door de vicevoorzitter van de raad is een verklaring afgegeven.

Actualiteit 15 december

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: buiten slapen, jeugdhulp en gevangenis.

Voorzitters bedankt!

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
25 voorzitters in het zonnetje gezet.

Bruggen Spoorbaanpad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De raad moppert, maar kan niet anders dan het voorstel aanvaarden.

Kinderraad en Kindercollege

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Leuk idee, maar de moties werden toch ingetrokken.

MRA invloed van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De motie is aanvaard.

Vrijmark appartementen

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Geen besluit over de inbreiding, er moet eerst meer participatie komen.

Vuurwerk Almere

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Beide moties verworpen tijdens een bijzondere stemming.

Floriade onderzoek

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Heel de raad wil dat er een vooronderzoek komt.

Grondprijsbeleid 2023

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad keurde het voorgenomen grondprijsbeleid 2023 goed

Jacques Tatilaan wooncluster

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het raadsvoorstel is aangenomen. Het bestemmingsplan kan ter inzage worden gelegd.

Winter-reces

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het winterreces is begonnen.

WMO technische sessie

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad bestudeerde hoe het toezicht op de uitvoering van de WMO in Almere en Flevoland is opgezet.

Actualiteiten 8 december

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur:...Verder lezen

Mva-gronden

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Beide raadsvoorstellen zijn aanvaard.

Raadsbudget naar voedselnood

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad besluit het overgebleven raadsbudget...Verder lezen

Oosterwold riolering fase 1a

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het onderwerp is afdoende besproken en over de moties is gestemd.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Alle moties werden verworpen.

Zwarte Piet

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De motie vreemd is verworpen.

MRA meerjarenbegroting 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De meerjarenbegroting van de MRA is akkoord.

Floriade, Woo

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad stemt in met het voorstel om gegevens openbaar te maken.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Tarievennota 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De voorgestelde tarievennota is aanvaard.

Omgevingsdienst Flevoland, wijziging

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wil de raad hierover praten of kan er meteen besloten worden?

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad schrok van het relaas van de inspreker.

Goede Raad in gesprek

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsleden gingen het stadscentrum in om zich dieper te laten informeren.

Woonvisie voortgang

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de Woonvisie?

Rapport gronduitgifte

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Na enige toelichting is de raad tevreden met de plannen van het college.

Actualiteiten 1 december

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Wat betekent het als de stadsverwarming 94% duurder wordt?

Almeers afval naar Alkmaar

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Waarom wordt afval niet meer in Almere na-gescheiden. En er zijn nog meer vragen.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
De raad heeft dit nu scherp op het netvlies en de wethouder komt snel met een brief met voorstellen.

Programmabegroting 2023

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Over twee moties van de programmabegroting moest op 24 november nog gestemd worden.

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De motie van afkeuring haalt het niet.

Nobelhorst (Het Groene Veld)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De wethouder doet een toezegging en de motie wordt ingetrokken.

Welstandscommissie

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De nieuwe voorzitter is benoemd!

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkte datum: 24-11-2022
De raad neemt een motie van afkeuring aan jegens raadslid Buyatui (DENK).

Serious game Omgevingswet

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Spelen is leren. Raadsleden en ambtenaren spelen samen een spel om de Omgevingswet te doorgronden.

Veiligheidsplan 2023-2026

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raad en portefeuillehouder waren het grotendeels wel eens over de voorgestelde plan.

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Als altijd bij een zorg-onderwerp zat de raad er met hart en ziel bovenop.

Stikstof bouwvrijstelling

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De portefeuillehouder kon alle vragen beantwoorden en de raad is er tevreden mee.

Boardletter 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Veel kennisuitwisseling en de raad is tevreden met de toelichtingen.

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Een heel kritische raad, niet zozeer op de...Verder lezen

Pluryn financiën

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De raad liet zich voldoende informeren en krijgt...Verder lezen

Knotwilgen Filmwijk (Fongerspad)

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Door een toezegging van de wethouder, gaat de motie (voorlopig) niet door.

Strategische agenda Flevoland

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Een goede uitwisseling van ideeën tussen...Verder lezen

Gronduitgifte aan bedrijven

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De wethouder stelde de raad (redelijk) gerust.

Actualiteit 17 november 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raadsleden stelden vragen over de zorgen van de...Verder lezen

Actualiteit: fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
Blijft een door mensen bewaakte fietsenstalling in Almere Stad bestaan?

Schietincidenten, verzoek tot debat

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
De raad werd geïnformeerd over de aanpak van veiligheid.

Projectencarrousel, een kijkje in de toekomst

Bijgewerkte datum: 04-11-2022
Een beetje inzicht in de vele stedebouwkundige ontwikkelingen in onze stad.

Wel of geen kunstmuseum in Almere?

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad aanvaard de motie.

Archivering van raadstukken

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt de motie.

Inclusieparagraaf

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Een goed idee, maar misschien kan het nog beter?

Beschermd wonen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Intense en compassievolle bespreking...Verder lezen

Vice-voorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, de kandidaten presenteerden zich en daarna koos de raad......

Warmtenet Almere Poort

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, het verschil in kosten is een gevolg van afspraken uit het verleden.

Domus (burgeractiviteit)

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt een motie en aanvaard er een.

Draagvlakmeting inbreidingsplannen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, lost dit het eigenlijke probleem wel op?

Baby Loss Awareness Week

Bijgewerkte datum: 14-10-2022
13 oktober - Een mooie bespreking. Dit onderwerp komt nog wel een keer terug.

Wie doet wat

Bijgewerkte datum: 08-10-2022
Welk raadslid/fractieassistent kunt u spreken over welk onderwerp? Een nieuwe service op onze site!

Huisartsenzorg (gesprekstafel)

Bijgewerkte datum: 07-10-2022
Hoe is het gesteld met de huisartsenzorg in Almere. Wat kan de raad eventueel doen?

Actualiteiten 6 oktober 2022

Bijgewerkte datum: 06-10-2022
Twee onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur;...Verder lezen

Kennismaking nieuwe accountant

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Vanavond vindt een kennismaking plaats tussen PWC en de raad van Almere.

Tentoonstelling inclusiviteit (Floriade en Almere)

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Tijdens de PM is een tentoonstelling over Floriade inclusief en de inclusieve stad Almere.

Gezond en duurzaam voedsel

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
De raad praat over het belang van gezond voedsel voor de inwoners van Almere.

Actualiteiten 29 september

Bijgewerkte datum: 29-09-2022
Over de mobiliteitspas voor wmo-collectief vervoer van Taxibedrijf Salders.

Actualiteit: 22 september

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Ook wie op stadswarmte zit, krijgt met tariefstijging te maken.

Havenhoofd en havenkom

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Er is een bestemmingsplan om ongewenste bouw in de havenkom te voorkomen.

Floriade (ontmanteling terrein)

Bijgewerkte datum: 22-09-2022
(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

Coalitieakkoord 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
De raad praat verder door over het coalitieakkoord. Misschien is er meer uit te halen?

Actualiteiten 8 september 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Er waren drie onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur ingediend.

Floriadewethouder

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Wie is in het nieuwe college het Floriade-aanspreekpunt voor de raad?

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

Speeltoestelen van Floriade naar stad

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Kunnen de speeltoestellen van de Floriade straks de wijken van Almere in?

Diversiteitscharter

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een motie vreemd over het onder de aandacht brengen van de intentieverklaring inclusiviteit.

Menstruatiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Eén op de tien vrouwen kan niet (altijd)...Verder lezen

Bemensing commissies (diversiteit)

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Moeten er afspraken komen over diversiteit in de commissies en raadswerkgroepen van de raad?

Actualiteiten 1 september

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Twee onderwerpen: over een poolcentrum (biljart) en over de Qatar- en Chinadag op de Floriade.

Energiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Door de gestegen energiekosten komen gezinnen in de problemen.

Nieuwe looks website Raad van Almere

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
De (eigen) website van de Raad van Almere heeft een nieuw uiterlijk.

Stemprocedure wethouders 2022-2026

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Tijdens de zomervakantie kwam de geldigheid van...Verder lezen

Vierde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 07-07-2022
Op 5 juli april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 02-07-2022
Het college wil stoppen met door mensen mensen bewaakte, gratis fietsenstallingen in Almere.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

Landbouwbestemming kavel Gz5

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en...Verder lezen

Actualiteit - Straatnaambord

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Een raadslid wil praten over een zonder...Verder lezen

Kascommissie

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.

Programmarekening 2021

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Actualiteit - voedselbank

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De voedselbank kan de drukte nauwelijks aan. Wat doet de gemeente?

23 juni - aangepaste agenda Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
De agenda van de Politieke Markt van 23 juni...Verder lezen

Burgemeester vertrouwenscommissie

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor is een vertrouwenscommissie nodig.

Debat financiën Floriade

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
Er was een ingelast debat over de financiën van de Floriade.

Pride Photo expositie

Bijgewerkte datum: 17-06-2022
Een expositie naast het station is aangepast en...Verder lezen

Hologram Grondwet

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Een uiting van de Grondwet, prominent in de...Verder lezen

Tomingroep begroting

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand...Verder lezen

MRA begroting (Metropool Regio Amsterdam)

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Almere werkt samen met 31 andere partijen in de regio. Daar is een begroting voor gemaakt.

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

Plenaire vergadering en debat over formatie

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Aan het begin van de vergadering waren ordevoorstellen en daarna was er een debat.

Actualiteit: laadpalen in parkeergarages

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Actualiteitenhalfuur: hoe om te gaan met...Verder lezen

Legesverordening

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

Supermarkt Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil...Verder lezen

Olympuspark

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
In Almere Poort ligt langs de A6 nog een maagdelijk stuk grond. Wat komt daar?

Adviesrecht omgevingsplan

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
Over enige tijd wordt de Omgevingswet ingevoerd....Verder lezen

Derde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
Op 3 juni mei informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de...Verder lezen

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
De gemeenteraad moet belangrijke beslissingen...Verder lezen

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

Afvalinzameling; vinger aan de pols

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
In de toekomst kunnen plastic, metaal en...Verder lezen

Meergronden

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

GGD meerjarenbegroting

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Inkoop jeugdhulp 2

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Met de inkoopstrategie kan de gemeente de...Verder lezen

Debat 'bevredigend aantal'

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Een van de raadsleden deed het verzoek om een...Verder lezen

Actualiteit: Evenaar

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Omdat kort geleden weer ongelukken op de Evenaar...Verder lezen

Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Met andere gemeenten werkt Almere samen in de...Verder lezen

Overgooi fase 2

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
In Overgooi kan een begin worden gemaakt met een...Verder lezen

Bodembeheer

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
De Flevolandse (en Almeerse) bodem is behoorlijk schoon. Het is zaak om dat zo te houden.

Flitsbezorgers

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Programmarekening en Perspectiefnota

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
De voorstellen, moties en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.  

Tweede tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
Op 10 mei informeerde informateur Henk Jan Meijer...Verder lezen

Begroting Omgevingsdienst

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke...Verder lezen

Energietoeslag

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Laat Almeerders niet in de kou staan.

Wooncoöperaties gesprekstafel

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Een wooncoöperatie is een soort vereniging...Verder lezen

Sprinter station Muziekwijk

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Voor veel treinreizigers is het slecht nieuws:...Verder lezen

Wisselweg en centrumontwikkelingen

Bijgewerkte datum: 21-04-2022
Het stadscentrum moet in 2025 een jonge en...Verder lezen

Eerste tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 20-04-2022
Op 20 april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

De lerende raad

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
31 mei en 1 april waren pittige studiedagen voor de nieuwe raad.

Installatie fratieassistenten

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Op 7 april werden 31 fractieassistenten geïnstalleerd.

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Burgeractiviteit: alternatief plan Pampushout

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Inwoners bedachten zélf andere oplossingen voor het bouwen in Pampushout.

Bestemmingsplan Oosterwold, 1e herziening

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Assetmanagementplan onderhoud

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Het onderhoud van een grote stad kost veel geld. Maar het moet wél gebeuren.

Herdenken en vieren van vrijheid

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Hoe herdenken en vieren wij in Almere onze vrijheid zoveel mogelijk samen?

Youri Egorovweg

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Opkoopbescherming woningen 2

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Meer kansen voor mensen die een huis willen kopen om in te wonen!

Jaarverslag integriteit

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt.

De raad is beëdigd

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Op woensdag 30 maart 2022 werd de nieuwe raad beëdigd.

Speciale 'gevallen'

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Een speciale lofrede voor Frits Huis, lintjes voor Willy-Anne van der Heijden en Jan Lems.

Bijna een nieuwe raad

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
De huidige raad blijft in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op 30 maart.

Het afscheid

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Een mooie avond voor het afscheid van raadsleden...Verder lezen

De 'wasstraat'

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde...Verder lezen

De officiële uitslag

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
De samenstelling van de raad is definitief.

Voorlopige uitslag verkiezingen

Bijgewerkte datum: 17-03-2022
De gemeente toont de voorlopige uitslag op haar...Verder lezen

Uitslagen live op EasyFM

Bijgewerkte datum: 16-03-2022
Op 16 maart vanaf 19:00 uur start EasyFM de live uitzending van de uitslagenavond op het stadhuis.

JAMES Jongerendebat

Bijgewerkte datum: 14-03-2022
Zo'n dertig zeer betrokken jongeren spraken met...Verder lezen

Hogeschooldebat

Bijgewerkte datum: 11-03-2022
Dinsdag 8 maart was Poppodium de Meester voor een...Verder lezen

Bestemmingsplan Oosterwold

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Het bestemmingsplan in Oosterwold is aan...Verder lezen

Transformatorstation Strubbenwerg

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Op een transformatorstation wordt hoogspanning...Verder lezen

Meten is weten

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Worden mannelijke en vrouwelijke ambtenaren wel...Verder lezen

Oekraïense vluchtelingen

Bijgewerkte datum: 04-03-2022
De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd...Verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Nobelhorst is een mooie wijk in Almere en dat moet zo blijven.

Opkoopbescherming woningen

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet...Verder lezen

Pilot gezinsbegeleiding

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Gezinsbegeleiding is een totaalaanpak om gezinnen...Verder lezen

Hoogspanningsstation of datacenter aan de Trekweg

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Een hoogspanningsstation of datacenter in de buurt. Daar zit niemand op te wachten.

Armoede, schulden en meedoen

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
Het armoede en schuldenbeleid van de afgelopen...Verder lezen

Wisselweg, plannen voor nieuwbouw

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
Wat komt er op de plek waar gebouw De Beurs stond?

Verordening Jeugd

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
De jeugdhulp ziet er nu anders uit dan vier jaar geleden. Dat komt terug in nieuw beleid.

Ernstig gehandicapte kinderen

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
Als je een meervoudig ernstig gehandicapt kind hebt, heeft dat een grote impact op het hele gezin.

Floriade, mobiliteitsplan

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
Er komen waarschijnlijk meer bezoekers met de...Verder lezen

Reservering voor risico’s

Bijgewerkte datum: 25-02-2022
Het is onduidelijk wie geld uit mag geven dat...Verder lezen

Actieplan Veiligheid

Bijgewerkte datum: 11-02-2022
Veiligheid is belangrijk. De gemeente wil van Almere een steeds veiliger stad te maken. 

Geheimhoudingen

Bijgewerkte datum: 11-02-2022
Wat blijft geheim en wat mag openbaar? Het...Verder lezen

Centrum Buiten

Bijgewerkte datum: 11-02-2022
Wat kan er wel of niet bij de verdere ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten?

Politiegeweld?

Bijgewerkte datum: 10-02-2022
Is sprake van discriminatie en geweld door de...Verder lezen

Meer bomenkap Westerdreef

Bijgewerkte datum: 10-02-2022
Worden er méér bomen langs de...Verder lezen

Domus nieuwbouw

Bijgewerkte datum: 04-02-2022
Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Geld woningbouw

Bijgewerkte datum: 04-02-2022
Waarom kreeg Almere geen miljoenen om woningen te bouwen?

Zonneladder

Bijgewerkte datum: 04-02-2022
  Maak gebruik van de Zonneladder bij...Verder lezen

Floriade, voortgang

Bijgewerkte datum: 04-02-2022
Rapportage over de voortgang van de Floriade en...Verder lezen

Short Stirling

Bijgewerkte datum: 04-02-2022
De gemeente wil de kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij het Rijk terugvragen.

Kandidaatpartijen

Bijgewerkte datum: 02-02-2022
Wie doen er mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Openbare zitting op 4 februari.

Evenaar veiliger

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
Twee fracties stellen voor De Evenaar in Almere Buiten sneller verkeersveiliger te maken.

Annapark 2

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
De woningen in het Annapark komen op een andere plaats.

Omgevingswet

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
Het gaat over de bevoegdheden van raad en college...Verder lezen

Toezeggingenlijst

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
Tijdens vergaderingen zeggen portefeuillehouders...Verder lezen

Uitvoeringsagenda toekomst

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
In een uitvoeringsagenda maakt het college...Verder lezen

GR Tomingroep

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
De gemeente biedt veilige en bestendige...Verder lezen

Vierde kwartaalrapportage

Bijgewerkte datum: 29-01-2022
Vier keer per jaar rapporteert de gemeente over hoe het er financieel voor staat: 'besluitrijp'.

WMO

Bijgewerkte datum: 28-01-2022
Hoe wil de gemeente inwoners gaan ondersteunen met huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding?

Muziekwijk

Bijgewerkte datum: 27-01-2022
Zowel voor starters als dak- en thuisloze...Verder lezen

Erfgoed

Bijgewerkte datum: 21-01-2022
Monumenten en cultureel erfgoed zijn de dragers...Verder lezen

MRA Verstedelijkingsconcept

Bijgewerkte datum: 20-01-2022
In de Metropoolregio Amsterdam worden tot 2050...Verder lezen

Burgemeester benoemd

Bijgewerkte datum: 14-01-2022
De commissaris van de Koning maakte vrijdag de...Verder lezen

Floriade interpellatiedebat vertrek spilfunctionarissen

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
  Drie voor de Floriade heel belangrijke...Verder lezen

Verkokering organisatie

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
  Een gemeentesecretaris is de secretaris...Verder lezen

Inkoop jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
Met het vaststellen van welke diensten de...Verder lezen

Boomgaardweg

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
  Er is veel meer betaalbare woonruimte...Verder lezen

Reglement van orde voor de raad van Almere

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
  De raad bepaalt zelf zijn werkwijze. Die...Verder lezen

Wet inburgering gemeente Almere 2011

Bijgewerkte datum: 13-01-2022
  Inburgeren betekent dat mensen met een...Verder lezen

Burgemeester Weerwind vertrekt

Bijgewerkte datum: 06-01-2022
  U las, zag of hoorde het al: onze...Verder lezen

Een druk jaar

Bijgewerkte datum: 17-12-2021
De raad had een druk jaar. Als nooit...Verder lezen

Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
Het natuurbelevingscentrum is het startpunt voor het Nationaal Park Nieuw Land.  

Omgevingsplan Almere

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
  De nieuwe omgevingswet moet zorgen voor...Verder lezen

Sekswerkers

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
Thuiswerkende sekswerkers hebben geen vergunning...Verder lezen

Evaluatie weekmarkten

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
  De weekmarkt op het Stadhuisplein is...Verder lezen

Abortuskliniek

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
  Anti-abortusdemonstranten demonstreren...Verder lezen

Dierenwelzijnsbeleid

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
  De gemeente zorgt niet alleen voor de inwoners maar ook voor de dieren in Almere.

Huisvestingsverordening

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten...Verder lezen

Floriade, debat aanbesteding

Bijgewerkte datum: 16-12-2021
  Kort geleden werd bekend dat een...Verder lezen

Een nieuwe site

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
  De site die u bezoekt is een nieuwe website van de Raad van Almere. Lees waarom.

Pampushout

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
In Pampushout is nog plaats voor een nieuw...Verder lezen

Sluis appartementen

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
  Het gaat om een nieuw appartementencomplex...Verder lezen

Visie werklocaties

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
Op welke locaties in de stad kunnen economische...Verder lezen

Hout-Noord

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
Tussen Nobelhorst en de A6 is een deel van de...Verder lezen

Voorzieningen raad

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden...Verder lezen

Openbaar onderwijs

Bijgewerkte datum: 11-12-2021
  Er zijn openbare scholen en bijzondere....Verder lezen

BIZ Buiten Centrum

Bijgewerkte datum: 09-12-2021
Ondernemers en vastgoedeigenaren uit Almere...Verder lezen

IJmeerverbinding

Bijgewerkte datum: 09-12-2021
Het college stelt een metro- en fietsverbinding...Verder lezen

Barracudastraat

Bijgewerkte datum: 09-12-2021
Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op...Verder lezen

Alliander, lening

Bijgewerkte datum: 07-12-2021
Alliander is de organisatie die in Almere...Verder lezen

WOB-verzoek Havenhoofd

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
  De mogelijke komst van een flat in de...Verder lezen

Vrijmark, burgeractiviteit

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
Op de plek waar nu een voormalige supermarkt...Verder lezen

Floriade veiligheidsplan

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
  Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo...Verder lezen

Toeslagenaffaire (KOTA)

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
De kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) heeft veel...Verder lezen

Boardletter 2021

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
De onafhankelijke accountant van de raad...Verder lezen

Ondermijning

Bijgewerkte datum: 03-12-2021
Georganiseerde misdaad is een bedreiging...Verder lezen

Betaalbaar wonen

Bijgewerkte datum: 02-12-2021
Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat...Verder lezen

Statushouders

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
  In Almere is een asielzoekerscentrum...Verder lezen

Sportnota

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
  Almere is één grote sport-...Verder lezen

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
  De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn...Verder lezen

Besluitrijp

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
Tijdens deze bespreking worden onderwerpen...Verder lezen

Speeltoestellen

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
Door heel Almere staan speel- en...Verder lezen

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 01-12-2021
  Het uitgangspunt van de Participatiewet...Verder lezen

Campus ontwikkelingsplan

Bijgewerkte datum: 01-12-2021