Begrippen rondom de raad

Hier vindt u een korte uitleg van verschillende begrippen die te maken hebben met de raad van Almere: eigenlijk een heel korte samenvatting van hoe het werkt.

De raad: het collectief van 45 raadsleden, dat gezamenlijk de besluiten neemt. De raad is het hoogste bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. van de stad, zeg maar: de baas.

Raadsleden: Dit zijn inwoners uit Almere die we bij de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks hebben gekozen. Zij zijn meestal lid van een lokale of landelijke politieke partij. Ze doen hun raadswerk erbij, vaak naast een andere baan. Om raadslid te worden moet je 18 jaar of ouder zijn.

Fractie: een fractie is een vertegenwoordiging van een politieke partij die in de raad zit.

 

Fractieassistenten: Dit zijn raadsleden die op een kieslijst stonden (als kandidaat ten tijde van de verkiezingen), maar die toen geen zetel kregen. De kieslijsten staan namelijk op kiesvolgorde. Als een partij vier zetels behaalde en de kandidaat stond op plaats vijf op de kieslijst, dan wordt hij/zij dus geen raadslid, maar kan wel fractieassistent worden. In Almere zijn fractieassistenten bijna-raadsleden. Ze doen alles wat raadsleden ook doen, maar mogen niet stemmen en ook niet debatteren in de plenaire vergadering.

Fractiewoordvoerders: Dit zijn raadsleden of fractieassistenten die zich met bepaalde onderwerpen bezighouden. Dat doen ze voor die onderwerpen meer in de diepte dan hun fractiegenoten. U zou ze ook als portefeuillehouders kunnen zien. Het zijn in het algemeen de fractiewoordvoerders die bij de carrouselvergaderingen zitten.

Raadswerkgroepen:
Dit zijn groepen van raadsleden afkomstig uit verschillende fracties. Een raadswerkgroep buigt zich over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over de Floriade, over de financiën of de rekenkamer. De raadsleden in zo’n groep hebben zich gespecialiseerd in een onderwerp omdat ze er meer kennis over hebben of meer affiniteit mee hebben. Ze houden zich in de raadswerkgroep niet bezig met hun politieke mening maar zijn neutraal. Het gaat erom dat ze feitelijke informatie aanleveren in een carrouselvergadering of tijdens de plenaire vergadering.

Presidium: Dit is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het bestaat uit vijf voorgedragen raadsleden (uit verschillende fracties van zowel coalitie als oppositie), met de griffier en burgemeester als adviseurs. Het presidium beslist over tal van zaken, toetst de stukken op 'bespreekrijpheid' en stelt wekelijks de agenda van de Politieke Markt vast.

Een griffie: Dit zijn de eigen ambtenaren van de raad. Zij bereiden het werk voor presidium en raad voor en ondersteunen de raadsleden en zijn aanspreekpunt voor de inwoners van Almere. Daarnaast organiseren ze de Politieke Markten en andere bijeenkomsten.

(Bijna) elke donderdag vergadert de Raad. Dat gaat in Almere anders dan bij andere gemeenten. Beter, durven we te zeggen. Vergaderen gaat via een systeem dat we Politieke Markt noemen.

In de wet is vastgelegd welke middelen de raadsleden hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Dit noemen we Raadsinstrumenten.

De raad benoemt twee instanties die verder onafhankelijk hun werk kunnen doen. Ze controleren hoe de gemeente en de politiek hun werk doen. Deze instanties zijn de Ombudsman en de Rekenkamer.

'Tegenover' de raad staat het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders. Niet letterlijk tegenover natuurlijk, want samen vormen ze het stadsbestuur. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat de raad tegenwicht biedt, misschien ook tegenmacht, aan de gemeentelijke organisatie en het college. Want in een goede raad zijn de verschillende meningen die in de stad leven vertegenwoordigd.

Pagina delen:
Tags: raad