Behandelstatus

Behandelstatus

De raad vertegenwoordigt alle inwoners van Almere. Over de meeste dingen die in de stad moeten gebeuren, beslist de raad, namens hun mede-inwoners. Hoe gaat dat? In stapjes. En u kunt meepraten!

De gemeenteraad werkt voor alle mensen in Almere. Als er iets in de stad moet gebeuren, beslist de raad wat er gedaan wordt. Dit doen ze stap voor stap, en u kunt ook uw mening geven!

Uw vertegenwoordigers in de raad praten over veel dingen. Ze leren over nieuwe onderwerpen, wisselen meningen uit, en stemmen dan om een beslissing te nemen. Dit gebeurt in verschillende stappen. Bij elke stap gebeurt er iets anders. Ze verzamelen informatie, praten met inwoners, en stemmen aan het einde. Het is goed om te weten in welke stap een onderwerp is. Zo weet u wanneer u kunt helpen of uw mening kunt geven. Op onze website kunt u zien in welke stap elk onderwerp is. Dit noemen we de 'behandelstatus'.

Soorten behandelstatussen

Nog niet geagendeerd:
Indien iemand wenst dat de raad een bepaald onderwerp bespreekt, stuurt hij of zij dit naar de griffiemedewerkers, die de raad bijstaan. Raadsadviseurs beoordelen dan of het onderwerp geschikt is om op de agenda te plaatsen. Het presidium beslist vervolgens of een voorstel behandeld wordt of niet. Soms wordt een voorstel niet behandeld, bijvoorbeeld als het te ingewikkeld is of geen duidelijke keuzemogelijkheden biedt. Als een onderwerp geschikt is voor discussie, komt het op de lijst 'nog niet geagendeerd'. 

Wegingstafel:
Soms hoeft de raad niet lang te praten over een onderwerp. Dan komt het op de 'wegingstafel'. Raadsleden beslissen dan of ze erover willen praten of meteen willen stemmen. Als inwoner kun je ook zeggen dat je over dit onderwerp wilt praten.

Op de agenda voor 1e bespreking:
Het presidium van de raad beslist welke onderwerpen besproken worden. De eerste keer dat een onderwerp besproken wordt, is het belangrijk om goed te begrijpen waar het over gaat. Dit is ook het moment waarop u als inwoner uw mening kunt geven.

In behandeling:
Als een onderwerp vaker besproken wordt, is het 'in behandeling'. Van elke bespreking wordt een kort verslag gemaakt op onze website.

Klaar voor besluit:
Als een onderwerp genoeg besproken is, is het klaar om over te stemmen. Dit gebeurt in een plenaire vergadering.

Afgerond:
Als er gestemd is of als de raad vindt dat een onderwerp genoeg besproken is, dan is het 'afgerond'.

Invloed uitoefenen
Wilt u invloed hebben op wat de raad doet? Dat kan tijdens de wegingstafel en de eerste bespreking. U kunt ook altijd praten met raadsleden om uw ideeen of belangen te bespreken. Of kijk op de pagina Invloed.

 

 

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: