De burgemeester

17-03-2022

De burgemeester

De meeste inwoners weten wel wie de burgemeester van de stad is. De burgemeester is de meest bekende en zichtbare persoon binnen de gemeentelijke organisatie. De burgemeester is belangrijk maar niet de baas.  Dat zijn namelijk de inwoners.

De burgemeester

De burgemeester is een centrale figuur in de gemeente. Hij/zij is voorzitter van zowel de raad als van het college van B en W. In de vergadering van de raad mag hij wel deelnemen aan discussies. Maar hij mag niet stemmen. Bij vergaderingen van het college mag hij dat wel.

De burgemeester heeft ook eigen verantwoordelijkheden. Hij is de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. In deze rol treedt de burgemeester op als woordvoerder van de gemeente bij belangrijke kwesties.

Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij is het hoofd van de politie en de brandweer. Afhankelijk van hoe de portefeuilles verder verdeeld zijn tussen de burgemeester en wethouders, kan de burgemeester er meer taken bij hebben. Als de burgemeester voor onderwerpen uit zijn portefeuille met de raad praat, kan hij niet tegelijk de voorzitter zijn. De loco-voorzitter zit in zo'n geval voor.

Benoeming van de burgemeester

De burgemeester is benoemd door de Kroon. Feitelijk door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Maar de gemeenteraad maakt daarvoor eerst een beschrijving van wat voor type burgemeester de stad nodig heeft. De raad doet de sollicitatiegesprekken en vervolgens een aanbeveling. De burgemeester wordt benoemd voor een periode voor zes jaar. Daarna kan de burgemeester eventueel voor een volgend termijn benoemd worden.

Met enige regelmaat komt in het nieuws dat een burgemeester niet direct gekozen is door de inwoners. Dat klopt. Maar hij is wel bijna indirect gekozen, omdat hij op voordracht van de raad wordt benoemd. 

Locoburgemeester en waarnemer

Bij afwezigheid van de burgemeester, neemt de locoburgemeester zijn taken waar. Dit is altijd een wethouder met verder een eigen takenpakket.

Wanneer een burgemeester terugtreedt, overlijdt of wanneer de gemeenteraad nog geen vervanger heeft gevonden aan het einde van de ambtsperiode van een burgemeester, kan er een waarnemend burgemeester (van buiten de stad) worden benoemd.

Wie is de burgemeester?

In het onwaarschijnlijke geval dat u niet weet wie de huidige burgemeester is.... Kijk op de website van de gemeente: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.


Een nieuwe burgemeester in 2022?

Almere zoekt een nieuwe burgemeester. Hoe komt een gemeente aan een burgemeester, wie gaat daarover en wie beslist uiteindelijk wie het wordt?

Een burgemeester wordt benoemd door 'de Kroon'. Dat is de koning en de verantwoordelijke minister. Maar hoe komen zij aan de geschikte kandidaat?

Vertrouwenscommissie

Een aantal raadsleden vormt samen een vertrouwenscommissie die op zoek gaat naar kandidaten. Ze worden daarbij geholpen door de griffier en andere professionals. Dit is niet openbaar, want het gaat over personen die wel of niet burgemeester zouden kunnen worden. En het is niet zo leuk voor je carrière als je gesolliciteerd hebt, maar het niet geworden bent. Als er een geschikte kandidaat is, stelt de commissie die eerst aan de voltallige raad voor en pas nadat de raad ermee instemt, wordt bekend om wie het gaat.

  • De gemeenteraad beveelt die gekozen kandidaat aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • De minister draagt de kandidaat voor bij het kabinet.
  • Als het kabinet het met de benoeming eens is, dan kan de Kroon de burgemeester 'bij koninklijk besluit' benoemen.

Formeel is het besluit dus aan de koning en de verantwoordelijke minister. Maar het is dus de gemeenteraad zélf die de kandidaat voorstelt.

Uw mening telt

De gemeenteraad moet een kandidaat voordragen. De raad hield vóór de zomer een enquête onder de inwoners en organisaties, verenigingen en bedrijven, om mee te denken over wie de nieuwe burgemeester kan zijn. Dat gaat dan niet om een persoon, maar om het profiel: wat voor soort mens is hij of zij en wat voor soort bestuurder. Er kwamen veel reacties en ideeën, die worden nu gebruikt om het profiel op te stellen. Daarna worden kandidaten uitgenodigd te reageren.

Voor meer informatie: Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester, t.a.v. de heer G.J. Broer, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: bestuur