17-03-2022

De raad en de gemeente

De raad is als hoogste bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. de baas van de gemeente. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in Almere. En hij ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. Op deze pagina staat wat meer informatie over de rol van de raad ten opzichte van andere bestuursorganen.

Op deze site leest u van alles over de raad. Maar naast de gemeenteraad hebben we ook een college College = college van B&W van burgemeester en wethouders en een gemeentelijke organisatie. En er zijn nog samenwerkingen in de regio ( gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. ) en het Rijk legt ook taken in de gemeente neer (medebewind). Het is best ingewikkeld, maar we proberen een beetje duidelijkheid te scheppen. Help ons daarmee door op deze pagina te reageren (redactie@raadvanalmere.nl).

  • Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
  • De wethouders hebben ieder een of meerdere eigen portefeuilles (=taakgebieden).
  • De burgemeester is de meest zichtbare figuur in de gemeente. Ook de burgemeester heeft eigen taken.
  • Zowel het college als de raad worden ondersteund door (gemeente)ambtenaren.

Kijk hier op de pagina van de gemeente over het college: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.


De raad is de gemeente niet

De raad en de gemeente zijn twee aparte 'organisaties', maar ze werken wel heel intensief samen. In een gemeente bestaat het bestuur uit het college van B&W en meer dan 2.000 ambtenaren. Zij doen het werk. De gemeenteraad van 45 gekozen raadsleden is de volksvertegenwoordiging. Zij geven namens de inwoners aan wat er gebeuren moet en controleren dat.

Dat is ontstaan toen het Rijk in 2002 de Wet Dualisering Gemeentebestuur invoerde. Met deze wet kwam er een scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging. De wethouders waren eerst lid van de gemeenteraad. Sinds 2002 mag dat niet meer. Wethouders die uit de raad gekozen worden, moet dus nu hun raadslidmaatschap opgeven. Ze hoeven zichzelf daardoor niet meer te controleren.

In Almere vinden we het dualisme belangrijk. De raad is er echt voor de stad. Vanuit het dualistische gedachtengoed heeft de raad daarom ook zijn eigen communicatiekanalen als deze website. En dertien eigen ambtenaren: de griffie.

Minder vergaderen

De wet moest er ook voor zorgen dat de gemeenteraadsleden minder zouden hoeven te vergaderen. Ze zouden zo meer tijd hebben voor het vertegenwoordigen van de inwoners van hun gemeente. In 2004 werd als gevolg van de wet dualisering in Almere de Politieke Markt opgericht. Dat was een enorme vernieuwing die in heel Nederland tot op de dag van vandaag met aandacht wordt gevolgd. Heel wat gemeenteraden namen het Almeerse systeem (gedeeltelijk) over. Voornaamste argument: de politiek is met de PM door inwoners veel beter te volgen en te beïnvloeden. Maar of er nou zo veel minder vergaderd wordt.....