Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

Afbeelding:Schermafbeelding van de digitale leeromgeving voor raadsleden

Hoe doet een raadslid zijn werk? In de (gratis) digitale leeromgeving kunnen raadsleden 24/7 informatie ophalen en leren. Maar inwoners kunnen dat ook.

De leeromgeving bevat meer dan honderd opleidingsmodules, speciaal gericht op raadsleden. Er zijn e-learnings, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over onderwerpen die relevant zijn voor het raadswerk.

Zo vind je er een instapcursus gemeenterecht of een uitgebreid stappenplan over wat de Omgevingswet met zich meebrengt. Naast opleidingsmodules gericht op kennis, vind je in de leeromgeving ook modules over vaardigheden (hoe pak je iets aan, zoals debatteren) en houding (hoe is je gedrag, hoe ga je bijvoorbeeld om met de balans werk/privé).

Er is ook een onderverdeling naar de drie klassieke taken van de gemeenteraad: belangenbehartiging, kaderstellen en controleren.

Leerlijnen

In de leeromgeving vind je ook modules geclusterd op thema, de leerlijnen. Deze leerlijnen zijn er:

 • Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap?
 • De basis als raadslid;
 • Invulling geven aan je rol als raadslid;
 • Recht, integriteit en veiligheid;
 • Vergaderen;
 • Debatteren en onderhandelen;
 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening / Omgevingswet;
 • Sociaal domein / Jeugd;
 • Participatie;
 • Profileren;
 • Energietransitie.

De digitale leeromgeving is beschikbaar via leeromgeving.raadsleden.nl. De leeromgeving is opgezet en ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor inwoners

De leeromgeving is gemaakt om raadsleden te helpen hun werk als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te doen. Maar inwoners kunnen even goed hun voordeel doen met de informatie en kennis die wordt geboden. Dat past ook helemaal bij de overtuiging van de Raad van Almere: zoveel mogelijk openbaar en samen met de stad.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: