Ombudsman

Afbeelding:Foto van Ombudsman Munish Ramlal

De Ombudsman is er voor de inwoners van Almere. U kunt naar de ombudsman als u zich niet goed behandeld voelt, ontevreden bent over de afhandeling van een klacht of vindt dat u oneerlijk behandeld bent door de gemeente. De gemeente kan dan een wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad of een ambtenaar zijn.

Ombudsman of -vrouw

Een ombudsman of ombudsvrouw is een persoon, maar ook een instantie: een officiële vertegenwoordigende en bevoegde overheidsdienst met een persoon als aanspreekpunt. 'Ombud' komt uit het Zweeds en betekent officiële vertegenwoordiger of adviseur. 'Man' verwijst naar het Latijnse 'mandataris', wat 'gevolmachtigde' betekent. Een vrouwelijke ombudsman heet dus ook ombudsmán. De ombudsman helpt inwoners wanneer ze er niet met de gemeente niet uitkomen.

Onafhankelijk en aan niemand ondergeschikt

Een ombudsman vertegenwoordigt u wanneer u een klacht heeft over de gemeente. Hij of zij onderzoekt de klacht en doet daarover een uitspraak. Onze ombudsman werkt voor de hele metropoolregio Amsterdam en heet Munish Ramlal. Zijn plaatsvervangster is ook Kinderombudsman en zij heet Anne Martien van der Does. Beiden zijn benoemd door de gemeenteraad. Maar ze zijn volledig onafhankelijk van de gemeente en aan niemand ondergeschikt. Wat zij kunnen en mogen doen, is vastgelegd in verschillende codes en regelingen.

Hoe het werkt

Wanneer partijen het oneens zijn, is het altijd het beste om er eerst samen uit te komen. Heeft u een klacht, dien die dan eerst in bij de gemeente zelf. Lees hier hoe u dat gemakkelijk kunt doen.

Bent u met de reactie daarop niet tevreden of duurt het te lang, neem dan contact op met de Ombudsman. Daar is een online formulier voor. U kunt ook op andere manieren contact opnemen, zoals telefonisch of per brief.

Ga naar de website van de Ombudsman: https://www.ombudsmanmetropool.nl.

In het jaarverslag Bezwaren en klachten rapporteert de Ombudsman jaarlijks aan de gemeenteraad. De Ombudsman komt dan meestal zelf om op de Politieke Markt toelichting te geven. Omdat de raadsvergaderingen openbaar zijn, kunnen alle inwoners er dus ook kennis van nemen.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: