Raadsbesluiten

02-02-2023

Raadsbesluiten

Hieronder vindt u de raadsbesluiten van 2 februari 2023.

Er waren 42 raadsleden aanwezig.

  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Passende tegemoetkoming studenten stijgende energiekosten (23024) VERWORPEN 19/23
  • Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Almere 2050 (23020) AANVAARD 42/0
  • Raadsvoorstel Benoeming leden van de Commissie welstand en erfgoed (23016) AANVAARD 42/0
  • Motie: Twee alternatieven voor de PI in Almere Buiten (23007.001) AANVAARD 26/16
  • Motie vreemd: Ja-ja Sticker (23018) AANVAARD 22/20

De breuk achter het besluit toont de stemverhouding vóór/tegen.

 

Pagina delen: