08-06-2021

Raadswerkgroepen

 

Dit zijn groepen van raadsleden afkomstig uit verschillende fracties. Een raadswerkgroep buigt zich over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over de Floriade, over de communicatie van de raad als geheel of over het werk van de Rekenkamer.

Het is efficiënt om bepaalde onderwerpen met werkgroepen bij te houden. Want sommige onderwerpen zijn complex of hebben een heel lange looptijd. De raadsleden in zo’n groep hebben zich gespecialiseerd in een onderwerp omdat ze er meer kennis over hebben (of opbouwen) of er meer affiniteit mee hebben. Of het gewoon interessant vinden.

Ze houden zich in de raadswerkgroep niet bezig met hun politieke mening maar zijn neutraal. Het gaat erom dat ze namens de hele raad zich meer verdiepen in een onderwerp en daardoor hun collega-raadsleden kunnen informeren. Raadswerkgroepen doen hun werk meestal niet tijdens een Politieke Markt, maar in aparte vergaderingen. Maar ze rapporteren wel in een carrouselvergadering of aan de hele raad tijdens de plenaire vergadering. Soms brengen ze ook schriftelijk verslag uit en dat komt dan gewoon op het raadsinformatiesysteem.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

 • Chris Jansen,
 • Jeroen Deben
 • Kees Hendriksen
 • Mark de Kuster
 • Meke Smeulders

Raadswerkgroep communicatie

 • Martine van Bemmel
 • Koen Bokhorst
 • Leide Höhle
 • Bart Buijs (raadsadviseur, secretaris)

Voormalige samenwerkingen

Vertrouwenscommissie benoeming Burgemeester (voorjaar 2022)

 • Martine van Bemmel
 • Colette Holter
 • Toon van Dijk (voorzitter)
 • Hans van Dijk
 • Erik Theunissen
 • Marjolein Veenstra
 • Gert-Jan Broer (griffier, secretaris)
 • Jan Dirk Pruim (gemeentesecretaris, adviseur)
 • Kees Ahles (wethouder, adviseur)

Volggroep Floriade

Vanaf juli 2016 volgt een (wisselende) groep raadsleden de vorderingen van het project Floriade. Zij toetsen of aan de vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders werd voldaan. De volggroep rapporteert met regelmaat aan de volledige raad.

Na de verkiezingen van 2022 werden de groepsleden:

 • Esther Hagelaar
 • Kees Hendriksen
 • Mark de Kuster
 • Jeroen Deben
 • Annette Raijer (voorzitter)
 • Linda Baan (secretaris)

Na afloop van de Floriade en een laatste rapportage met bespreking, staakte de volggroep haar werkzaamheden.

 

Pagina delen: