Rekenkamer

Afbeelding:Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt, analyseert en informeert.

Welkom bij de Rekenkamer van Almere

De Rekenkamer van Almere is een onafhankelijk orgaan dat zich inzet voor transparantie, verantwoording en effectiviteit binnen de gemeentelijke overheid. Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Almere door het beoordelen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. en de uitvoering ervan.

Ons doel

Wij streven ernaar de gemeenteraad van Almere te ondersteunen bij haar controlerende taak. Dit doen wij door diepgaande onderzoeken uit te voeren naar uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad en haar inwoners. Onze rapporten bieden inzichten en aanbevelingen die helpen bij het verbeteren van beleid en besluitvorming.

Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door onafhankelijkheid, objectiviteit en transparantie. Elk onderzoek wordt uitgevoerd met een open blik, waarbij wij zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden hanteren om tot gedegen conclusies te komen. Wij betrekken burgers, experts en belanghebbenden actief bij onze processen, omdat wij geloven in de kracht van samenwerking en dialoog.

Neem contact op

De Rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, maar tips zijn altijd welkom dus laat van u horen. Welk beleid zou een keer onder de loep moeten worden genomen? Waar kan nog geld worden bespaard? Waar houdt de gemeente zich niet aan de eigen regels? Op welke thema doet de gemeente het erg goed of zou ze het juist slimmer kunnen doen? Alle suggesties zijn welkom op rekenkamer@almere.nl. Uw inbreng is waardevol voor ons.

Blijf op de hoogte

Volg ons op LinkedIn voor updates over onze onderzoeken, publicaties en evenementen. Of meld u aan voor de nieuwsbrief van de Raad van Almere op: https://raadvanalmere.nl/aanmelden.

Laatste nieuws

 


Onderzoek Over ons Werkwijze

 

 

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: