Scholenprogramma

18-11-2021

Scholenprogramma

Jongeren in de raadzaal

Sinds 2006 hebben scholen voor Primair, Voortgezet en Speciaal onderwijs een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor actief burgerschap en sociale integratie. Het is aan de scholen zelf om te bepalen hoe ze dat inrichten, maar het ministerie geeft richting met kerndoelen. Voor een aantal onderwerpen is het aantrekkelijk de scholieren in contact te brengen met de gemeente en met de gemeenteraad: die laatste heet in onze stad Raad van Almere. De raad wil graag méér betekenen voor de jongeren in de stad en zoekt naar een actievere rol.

Foto van raadsleden en jongeren tijdens een jongerendebat

Het Almeerse scholenprogramma

Op dit moment kent de raad een scholenprogramma dat begin 2018 is ingevoerd. De scholen kunnen op afroep een beroep daarop doen. Bij het bezoek komen (tenminste) zo'n 50 leerlingen naar het stadhuis. Ze worden ontvangen in de raadzaal. Het programma bestaat uit een interactieve presentatie over lokale democratie en het systeem van de Almeerse Politieke Markt. Daarna is er in overleg met de docenten een variabele invulling. Meest populair zijn spel-debatten, waarin de jongeren actuele, lokale onderwerpen bespreken en er over stemmen.

Het programma eindigt ermee dat we de scholieren oproepen om een politiek actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door in de klas(sen) over een onderwerp te praten en daarover een 'brief aan de raad' te sturen.

Klassenbezoek

Tot begin 2019 programmeerde ProDemos jaarlijks een aantal van haar klassenbezoeken in Almere. De rol voor Almere bleef in dat geval beperkt tot het (gratis) bieden van ruimte, versnaperingen en ondersteuning. Het aanbod van ProDemos is erg leuk, maar de inhoud stemt niet overeen met het systeem van onze Politieke Markt en evenmin was er ruimte voor lokale actualiteiten. Zo ontstaat er dus ook geen verbinding tussen raad en stad. Vanaf het voorjaar van 2019 voert de griffie met succes het eigen, hierboven beschreven programma uit.

Gastles

Sporadisch bezoeken raadsleden, op aanvraag van docenten, de klassen in de scholen zelf. Maar omdat de meeste raadsleden het raadswerk naast een reguliere baan doen, is hiervoor erg weinig capaciteit.

Doe mee!

Stuur een email aan raadsgriffie@almere.nl. Wij nemen dan contact met u op.


Kan het nog mooier?

Het Scholenprogramma is succesvol, maar de ambities van de raad zijn groter. In 2019 ontstond het idee om samen met de onderwijsinstellingen een doorlopende leerlijn van zes jaar te ontwikkelen, met Burgerschap als thema. 

We willen het zó ontwikkelen dat schoolgaande kinderen van groep 7 in het primair onderwijs tot klas 4 van het voortgezet onderwijs ieder jaar in contact komen met de gemeente en/of de raad. Ze doen dat vanuit een doorlopende leerlijn, die voor alle scholen in Almere ongeveer hetzelfde verloopt. Die leerlijn past in het curriculum van de schoolklas en kent een stijgende mate van activiteit door de leerling. In groep 7 is het leuk, licht en luchtig. In klas (3 en) 4 krijgen de jongeren steeds meer een betekenisvolle stem in het lokaal bestuur. Om dat écht te bekrachtigen bedachten wij: 

  • een jaarlijkse jongerenmanifest,
  • een jaarlijkse jongerendebat,
  • een jaarjongerenraad.

Dit zijn ideeën die in de toekomst gestalte moeten krijgen. Gedurende de ontwikkeltijd blijft het bestaande scholenprogramma gewoon actief.

Meer weten hierover? Neem contact op met Bart Buijs van de raadsgriffie Almere: bbuijs@almere.nl of 06 2739 9633.

Lees meer op de pagina van het concept-programma Burgerschap voor Jonge Almeerders

Pagina delen:
Tags: onderwijs