Gevonden artikelen

Reservering voor risico’s

25-02-2022

Het is onduidelijk wie geld uit mag geven dat voor risico's bestemd is. Daar stelt het college een tussenoplossing voor.

Bekijken

Hoogspanningsstation of datacenter aan de Trekweg

03-03-2022

Een hoogspanningsstation of datacenter in de buurt. Daar zit niemand op te wachten.

Bekijken

Meten is weten

10-03-2022

Worden mannelijke en vrouwelijke ambtenaren wel gelijk betaald? Een aantal raadsleden wil dat graag onderzocht hebben.

Bekijken

Jaarverslag integriteit

30-03-2022

Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt.

Bekijken

De raad is beëdigd

30-03-2022

Op woensdag 30 maart 2022 werd de nieuwe raad beëdigd.

Bekijken

Archivering van raadstukken

16-06-2022

Volksvertegenwoorders (zoals raadsleden) moeten het werk van bestuurders kunnen controleren. Daarom moeten veel gegevens bewaard worden. Waaronder e-mails.

Bekijken

Gevonden pagina's

Lokale democratie

08-06-2021

Op deze pagina leggen we uit hoe ons lokale politieke systeem werkt. De basis is de parlementaire democratie of tewel het parlementaire stelsel. Zo'n stelsel gaat over de manier hoe de wetgevende en de uitvoerende macht zijn ingericht en hoe zij worden samengesteld.

Bekijken

Rollen van de raad

15-03-2022

Voorop staat dat de de lokale volksvertegenwoordiger zich met alles mag bemoeien wat de belangen van zijn samenleving aangaat. Maar in het algemeen kent men drie rollen aan de raad toe. Deze staan hier beschreven.

Bekijken

De raad en de gemeente

17-03-2022

De raad is als hoogste bestuursorgaan de baas van de gemeente. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in Almere. En hij ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. Op deze pagina staat wat meer informatie over de rol van de raad ten opzichte van andere bestuursorganen.

Bekijken

College van burgemeester en wethouders

17-03-2022

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.  Net als de raad en de burgemeester heeft het college een eigen verantwoordelijkheid. Hier lees je wat de taken van het college zijn.

Bekijken

Wethouders

17-03-2022

Iedere wethouder heeft een eigen beleidsterrein (portefeuille), bijvoorbeeld financiën, verkeer, milieu, welzijn of volkshuisvesting. Het bepalen van het beleid gebeurt echter in het college van B&W. Het college doet voorstellen aan de gemeenteraad en verdedigt die daar.

Bekijken

De burgemeester

17-03-2022

De meeste inwoners weten wel wie de burgemeester van de stad is. De burgemeester is de meest bekende en zichtbare persoon binnen de gemeentelijke organisatie. De burgemeester is belangrijk maar niet de baas.  Dat zijn namelijk de inwoners.

Bekijken

Ambtelijke ondersteuning

17-03-2022

Het college  van B en W en de raad worden allebei ondersteund door ambtenaren. Maar dat zijn niet dezelfde ambtenaren. Dat komt doordat de gemeente en de raad apart zijn.

Bekijken

Vergaderstructuur Politieke Markt

17-03-2022

Almere heeft geen commissievergaderingen op verschillende dagen in de week, zoals andere gemeenten dat wel hebben. In Almere zijn er carrouselvergaderingen op donderdag. De besluiten nemen de raadsleden tijdens de plenaire vergadering. U kunt bij beide vergaderingen gewooon aanwezig zijn.

Bekijken

Burgemeester-wacht

25-05-2022

Almere krijgt een nieuwe burgemeester. Die wordt benoemd door 'de Kroon'. Zo staat het in de wet. Maar de gemeenteraad draagt iemand voor. Daarom vraagt de Raad van Almere aan u, de inwoner, om mee te denken over wie de nieuwe burgemeester kan zijn. [ deze pagina is nog in bewerking ]

Bekijken

Burgemeester

30-06-2022

Almere krijgt een nieuwe burgemeester. Die wordt benoemd door 'de Kroon'. Zo staat het in de wet. Maar de gemeenteraad draagt iemand voor. En raad vraagt aan u, de inwoner, om mee te denken over wie de nieuwe burgemeester kan zijn.

Bekijken