Gevonden artikelen

Burgerparticipatie

29-09-2021

De raad en de stad zijn over burgerparticipatie flink in gesprek geweest. Op 11 november staan moties, amendementen én het raadsvoorstel op de agenda om besluiten over te nemen.

Bekijken

Participatiewet

01-12-2021

Het uitgangspunt van de Participatiewet (2015) is dat iedereen aan de samenleving deelneemt, zo goed als hij/zij kan en ook zoveel mogelijk in zijn/haar eigen onderhoud voorziet. De gemeente moet ervoor zorgen dat het gebeurt.

Bekijken

WMO voorzieningen

25-11-2021

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat inwoners ondersteunt worden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Soms hebben ze daar hulpmiddelen voor nodig.

Bekijken

Wet inburgering gemeente Almere 2011

13-01-2022

  Inburgeren betekent dat mensen met een verblijfsvergunning die voor een lange tijd in Nederland komen wonen, Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit.

Bekijken

Herdenken en vieren van vrijheid

30-03-2022

Hoe herdenken en vieren wij in Almere onze vrijheid zoveel mogelijk samen?

Bekijken