Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Floriade, debat reservepotje

Bijgewerkt : 01-12-2021
  Op verzoek van een fractie gaan raad en...Verder lezen

Boardletter 2021

Bijgewerkt : 03-12-2021
De onafhankelijke accountant van de raad...Verder lezen

Vierde kwartaalrapportage

Bijgewerkt : 29-01-2022
Vier keer per jaar rapporteert de gemeente over hoe het er financieel voor staat: 'besluitrijp'.

Short Stirling

Bijgewerkt : 04-02-2022
De gemeente wil de kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij het Rijk terugvragen.

Geld woningbouw

Bijgewerkt : 04-02-2022
Waarom kreeg Almere geen miljoenen om woningen te bouwen?

Oosterwold, exploitatie

Bijgewerkt : 11-02-2022
Wat kost het om in Oosterwold te kunnen wonen?

Programmarekening en Perspectiefnota

Bijgewerkt : 13-05-2022
De voorstellen, moties en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.  

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

Bijgewerkt : 02-06-2022
Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

Programmarekening 2021

Bijgewerkt : 24-06-2022
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Legesverordening

Bijgewerkt : 10-06-2022
Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

Tomingroep begroting

Bijgewerkt : 16-06-2022
Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand...Verder lezen

Tarievennota 2023

Bijgewerkt : 10-11-2022
Jaarlijks moet de raad de tarieven van de gemeentelijke dienstverlening akkoord bevinden.

Programmabegroting 2023

Bijgewerkt : 11-11-2022
Uiteindelijk 45 moties/amendementen om over te besluiten; 7 werden er aanvaard.

Boardletter 2022

Bijgewerkt : 18-11-2022
Veel kennisuitwisseling en de raad is tevreden met de toelichtingen.

Tarievennota 2023

Bijgewerkt : 18-11-2022
De voorgestelde nota kan zonder verdere bespreking door naar besluitvorming.

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkt : 25-11-2022
Heeft het college de raad wel voldoende op de hoogte gehouden?