Gevonden artikelen

Floriade, debat reservepotje

01-12-2021

Op verzoek van een fractie gaan raad en college in gesprek over een door het college voorgestelde liquiditeitsfaciliteit. Er zijn raadsleden die betwijfelen of dat zomaar kan. De raad heeft namelijk het 'budgetrecht; de bevoegdheid om geld beschikbaar te stellen.

Bekijken

Boardletter 2021

03-12-2021

De onafhankelijke accountant van de raad beoordeelt de financiën van de gemeente. Met een tussentijdse rapportage, de 'Boardletter', informeert hij de raad.

Bekijken

Vierde kwartaalrapportage

29-01-2022

Vier keer per jaar rapporteert de gemeente over hoe het er financieel voor staat: 'besluitrijp'.

Bekijken

Short Stirling

04-02-2022

De gemeente wil de kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij het Rijk terugvragen.

Bekijken

Geld woningbouw

04-02-2022

Waarom kreeg Almere geen miljoenen om woningen te bouwen?

Bekijken

Oosterwold, exploitatie

11-02-2022

Wat kost het om in Oosterwold te kunnen wonen?

Bekijken

Programmarekening en Perspectiefnota

13-05-2022

De voorstellen, moties en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.  

Bekijken

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

02-06-2022

Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

Bekijken

Programmarekening 2021

24-06-2022

In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Bekijken

Legesverordening

10-06-2022

Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

Bekijken

Tomingroep begroting

16-06-2022

Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. Om dat te doen krijgt de organisatie subsidie.

Bekijken