Gevonden artikelen

Voorzieningen raad

11-12-2021

Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019. Ofwel: afspraken over hoe de raad zijn werk organiseert.

Bekijken

Een druk jaar

17-12-2021

De raad had een druk jaar. Als nooit tevoren. In vijf grafieken tonen we u de cijfers. Begin volgend jaar verschijnt het vierjaar-verslag van de raad.  

Bekijken

Burgemeester

06-01-2022

U las, zag of hoorde het al: onze burgemeester gaat aan de slag in Den Haag. Zulke dingen gaan razendsnel. Maar alles in Almere gaat gewoon door. 

Bekijken

Burgemeester benoemd

14-01-2022

De commissaris van de Koning maakte vrijdag de waarnemend burgemeester bekend die, zoals hij schrijft, past bij stad en de uitdagingen van de komende maanden. Het is Ank Bijleveld-Schouten. Ze werd maandag de 17e geïnstalleerd. De benoeming is voor onbepaalde tijd.

Bekijken

Op wie stem ik?

31-01-2022

Weet je het niet? Of twijfel je nog? Kijk hier hoe je jouw keuze bepaalt.

Bekijken

Na de verkiezingen

01-02-2022

Ook na de verkiezingen blijft het nog even spannend.  Lees hier waarom.

Bekijken

Kandidaatpartijen

02-02-2022

Wie doen er mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Openbare zitting op 4 februari.

Bekijken

Geheimhoudingen

11-02-2022

Wat blijft geheim en wat mag openbaar? Het college inventariseert ieder jaar de opgelegde geheimhoudingen.

Bekijken

Bekijk de debatfilmpjes

09-03-2022

Korte filmpjes van de 35 debatten waaraan 57 (!) kandidaten deelnamen.

Bekijken

Uitslagen live op EasyFM

16-03-2022

Op 16 maart vanaf 19:00 uur start EasyFM de live uitzending van de uitslagenavond op het stadhuis.

Bekijken

Voorlopige uitslag verkiezingen

17-03-2022

De gemeente toont de voorlopige uitslag op haar website. Hieronder de toelichting en een weergave daarvan.

Bekijken

De officiële uitslag

24-03-2022

De samenstelling van de raad is definitief.

Bekijken

De 'wasstraat'

29-03-2022

Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde de griffie van de raad een middag waarin alle raadsleden konden langskomen voor alle administratieve handelingen om als raadslid aan de slag te kunnen. Eigenlijk helemaal niet alledaags dus, maar juist bijzonder.

Bekijken

Het afscheid

29-03-2022

Een mooie avond voor het afscheid van raadsleden die niet aanbleven. De burgemeester sprak ze stuk voor stuk persoonlijk toe.

Bekijken

Speciale 'gevallen'

29-03-2022

Een speciale lofrede voor Frits Huis, lintjes voor Willy-Anne van der Heijden en Jan Lems.

Bekijken

Bijna een nieuwe raad

29-03-2022

De huidige raad blijft in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op 30 maart.

Bekijken

De lerende raad

08-04-2022

31 mei en 1 april waren pittige studiedagen voor de nieuwe raad.

Bekijken

Installatie fratieassistenten

08-04-2022

Op 7 april werden 31 fractieassistenten geïnstalleerd.

Bekijken

Eerste tussenrapportage informateur

20-04-2022

Op 20 april informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.

Bekijken

Tweede tussenrapportage informateur

10-05-2022

Op 10 mei informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.

Bekijken

Praat mee over de nieuwe burgemeester

02-06-2022

Almere is opzoek naar een nieuwe burgemeester. In deze zoektocht wil de raad ook de stad betrekken.

Bekijken

Naar een nieuw stadsbestuur

03-06-2022

Na de verkiezingen moet een nieuw stadsbestuur gevormd worden.

Bekijken

Derde tussenrapportage informateur

03-06-2022

Op 3 juni mei informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.

Bekijken

Plenaire vergadering en debat over formatie

10-06-2022

Aan het begin van de vergadering waren ordevoorstellen en daarna was er een debat.

Bekijken

Burgemeester vertrouwenscommissie

23-06-2022

Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor is een vertrouwenscommissie nodig.

Bekijken

Kascommissie

24-06-2022

De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.

Bekijken

Gevonden pagina's

Werkwijzer (hoe)

01-03-2021

Het stadsbestuur van elke gemeente bestaat uit een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere. Hij bestaat uit mede-inwoners die door stadsgenoten zijn gekozen om hen te vertegenwoordigen. Daarom heeft de Raad de hoofdrol in de politieke besluitvorming. De raad besluit, het college voert uit en moet verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging.

Bekijken

Raad en gemeente

08-06-2021

  De Raad is als hoogste bestuursorgaan de baas van de gemeente. De Raad geeft aan wat er moet gebeuren in Almere. En hij ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. Op deze pagina staat wat meer informatie over de rol van de raad ten opzichte van andere bestuursorganen.

Bekijken

Raad 22

15-07-2021

Onder de titel Raad22 bouwen wij aan een nieuwe raad voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op deze pagina staat informatie die -op dit moment - vooral van belang is voor kandidaat-raadsleden. Maar interessant voor iedereen. We breiden 'm steeds verder uit.

Bekijken

Twee websites

30-08-2021

U vindt informatie over en van de Raad van Almere op twee verschillende websites. Eentje die onderdeel is van de website van de gemeente Almere. En eentje die helemaal van de raad zelf is, dat is waar u nu op leest.

Bekijken

Democratie

16-01-2022

Almere is van jou én van alle andere bijna 218.000 inwoners. Eigenlijk zijn al die inwoners samen de baas. Maar 218.000 mensen kunnen onmogelijk samen beslissingen nemen over onderwerpen die de stad aangaan.

Bekijken

Activiteiten rondom verkiezingen

11-03-2022

  Hier het meest recente (dus actuele) overzicht van alle campagneactiviteiten. Dit zijn niet alleen activiteiten die door gemeente en raadsgriffie worden georganiseerd, maar ook van andere partijen. Staat uw activiteit er niet tussen, meld het ons.

Bekijken

Home

18-01-2022

  Election Home page

Bekijken

Hoe meld je je aan als lid van de website?

18-01-2022

Aanmelden als lid van raadvanalmere.nl Dit is de uitleg van het aanmeldproces van gewone gebruikers bij de website raadvanalmere.nl. Versie 18 januari 2022  

Bekijken

CDA

01-02-2022

CDA Almere ‘Samen bereik je meer!'

Bekijken

Politiek

27-01-2022

Iedereen denkt anders. Sommigen vinden rood mooi en van anderen is blauw de lievelingskleur. Politiek is net zoiets. Omdat de politici de inwoners vertegenwoordigen, denken ze verschillend over hoe ze het land of de stad willen besturen. Of over hoe ze een bepaald probleem gaan oplossen. Net zo verschillend als de inwoners.

Bekijken

De Raad van Almere

27-01-2022

De vertegenwoordigers die we elke vier jaar kiezen noemen we raadsleden. Allemaal samen zijn ze de gemeenteraad. In Almere heet deze de Raad van Almere. Elke gemeente heeft ook een college van burgemeesters en wethouders (B en W).

Bekijken

Over de verkiezingen

27-01-2022

Lees hier meer over de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijken

Stemmen

27-01-2022

Mag ik stemmen? Je mag stemmen als je 18 jaar of ouder bent, in de gemeente woont en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Op kiesraad.nl staat het precies.

Bekijken

Verkiezingen

27-01-2022

Op 16 maart zijn de raadsverkiezingen. Alle inwoners (van 18 jaar en ouder) samen kiezen dan een nieuwe gemeenteraad. Zij bepalen wie er in de raad komen. Grote gemeenten zoals Almere (met meer dan 200.000 inwoners) hebben in totaal 45 raadsleden. Het aantal raadsleden is altijd oneven.

Bekijken

Praktische informatie

27-01-2022

De gemeente organiseert de verkiezingen. Zij zorgt voor de stembureaus, de bemensing hiervan en dat iedere inwoner die 18 jaar of ouder is een stembiljet ontvangt. De praktische zaken dus. Wil je weten waar de stembureaus zijn, wat de openingstijden zijn of informatie over inclusief stemmen? Kijk dan op de site van de gemeente www.almere.nl/bestuur/verkiezingen.

Bekijken

Hoe werkt het?

27-01-2022

Bekijk hier meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe werkt dat nu eigenlijk?

Bekijken

Social media

27-01-2022

De Raad van Almere is -als collectief- beperkt actief op social media. Dat is een bewuste keuze. Want wat de raad doet, gaat iedereen aan. Maar niet iedereen kan op social media.

Bekijken

Partij van de Arbeid

01-02-2022

De Partij van de Arbeid in de mooiste stad van Nederland

Bekijken

AP OPA

01-02-2022

Hoog tijd om samen iets te veranderen!

Bekijken

50plus

01-02-2022

Omdat het beter moet en kan

Bekijken

BIJ1

01-02-2022

Samen BIJ1 voor een beter Almere

Bekijken

ChristenUnie

01-02-2022

Samen voor Almere

Bekijken

D66

01-02-2022

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen  

Bekijken

DENK

01-02-2022

DENK voor iedereen!

Bekijken

Forum voor Democratie

01-02-2022

Stem onze vrijheid terug

Bekijken

GroenLinks

01-02-2022

De energie van Almere

Bekijken

Leefbaar Almere

01-02-2022

Stem voor Almeerders

Bekijken

Partij voor de Dieren

01-02-2022

Voor alles en iedereen wat niet voor zichzelf kan opkomen.

Bekijken

VVD

01-02-2022

Thuis in Almere. De stad op orde. De stad die groeit.

Bekijken

SP

01-02-2022

Almere: sociaal, groen en veilig.

Bekijken

PVV

01-02-2022

Aan het werk voor Almere

Bekijken

Respect

01-02-2022

Gedogen leidt tot chaos

Bekijken

Verkiezingsenquête Almere Buiten

03-02-2022

De enquête om de onderwerpen per stadsdeel te bepalen is afgerond. Vanaf vrijdag 18 februari (in de loop van de dag) kun je hier aangeven welke kandidaten je in de debatten over de verschillende onderwerpen wilt horen. Dit zijn de enquêteresultaten voor Almere Buiten:   Buiten % 1 winkelcentrum 11,4% 2 verkeersveiligheid 11,1% 3 betaald-parkeren 11,1% 4 veiligheid-op-straat 10,7% 5 beheer-van-groen-en-bomen 10,7% 6 onderhoud-openbare-ruimte 10,6%   Lees hier over de stadsdeeldebatten en hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Verkiezingsenquête Almere Stad

03-02-2022

De enquête om de onderwerpen per stadsdeel te bepalen is afgerond. Vanaf vrijdag 18 februari (in de loop van de dag) kun je u hier aangeven welke kandidaten je in de debatten over de verschillende onderwerpen wilt horen.Dit zijn de enquêteresultaten voor Almere Stad: Stad % gratis-fietsenstalling 9,2% bereikbaarheid-centrum 8,6% betaald-parkeren 8,5% overlast-op-straat-in-centrum 8,2% onderhoud-openbare-ruimte 8,1% beheer-van-groen-en-bomen 7,7% Lees hier over de stadsdeeldebatten en hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Verkiezingsenquête Almere Haven

03-02-2022

De enquête om de onderwerpen per stadsdeel te bepalen is afgerond. Vanaf vrijdag 18 februari (in de loop van de dag) kun je hier aangeven welke kandidaten je in de debatten over de verschillende onderwerpen wilt horen. Haven % houdt-haven-groen 11,2% aandacht-voor-ouderen 10,1% havenkom 9,9% onderhoud-openbare-ruimte 9,8% beheer-van-groen-en-bomen 8,9% armoedebestrijding 8,5%   Lees hier over de stadsdeeldebatten en hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Verkiezingsenquête Almere Hout

03-02-2022

De enquête om de onderwerpen per stadsdeel te bepalen is afgerond. Vanaf vrijdag 18 februari (in de loop van de dag) kun je u hier aangeven welke kandidaten je in de debatten over de verschillende onderwerpen wilt horen.Dit zijn de enquêteresultaten voor Almere Hout (Hout, Nobelhorst, Oosterwold): Hout % voorzieningen-winkels-sport-recreatie 10,5% geluidsoverlast-wegen 8,7% windmolens 8,4% stadsontwikkeling-bestrating-straatverlichting-bouwafval 7,9% woningbouw-bedrijventerrein-twentsekant 7,8% oosterwold-fase-2 7,7%   Lees hier over de stadsdeeldebatten en hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Verkiezingsenquête Almere Poort

03-02-2022

De enquête om de onderwerpen per stadsdeel te bepalen is afgerond. Vanaf vrijdag 18 februari (in de loop van de dag) kun je u hier aangeven welke kandidaten je in de debatten over de verschillende onderwerpen wilt horen.Dit zijn de enquêteresultaten voor Almere Poort: Poort % stadsontwikkeling-bestrating-straatverlichting-bouwafval 11,0% behoud-pampushout 9,4% beheer-van-groen-en-bomen 9,3% dicht-op-elkaar-bouwen-aantal-mensen-per-m2 7,7% voorzieningen-winkels-sport-recreatie 7,2% kansgelijkheid 7,1%   Lees hier over de stadsdeeldebatten en hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Bedankt voor het insturen

03-02-2022

Yessssss! We hebben je gegevens ontvangen. Dankjewel.

Bekijken

Jouw stem

04-02-2022

Intro landingspagina /jouwstem

Bekijken

Verkiezingsenquête jongeren

07-02-2022

Dit is de verkiezingsenquête speciaal voor jou! Lees hier over het jongerendebat en over hoe de enquêtes worden gedaan.

Bekijken

Toelichting stadsdeeldebatten (oud)

07-02-2022

We willen de kandidaat-raadsleden laten debatteren over de onderwerpen die inwoners voor hun eigen stadsdeel het meest belangrijk vinden. Dat zijn de stadsdelen: Haven, Poort, Stad, Buiten en Oost (Hout, Nobelhorst en Oosterwold).

Bekijken

Jongerendebat

08-02-2022

Samen met Almeerse jongerenorganisaties houden we debatten voor én met jongeren. Hogeschool Windesheim doet op 8 maart een debat in De Meester. Op 2 of op 11 maart (we zijn nog aan het puzzelen) is er een jongerendebat in de raadzaal.

Bekijken

Zo werkt het

08-02-2022

Verkiezingen noemen ze het feest van de democratie. Hier een paar belangrijke begrippen.

Bekijken

De stem van de stad

08-02-2022

De Almeerders kiezen zelf over welke onderwerpen zij de politici willen horen debatteren.

Bekijken

Open State Foundation uitnodiging

10-02-2022

De griffie ontving onderstaand bericht met het verzoek dit door te geven aan de kandidaatpartijen voor Raad22.

Bekijken

Digitale leeromgeving

11-02-2022

Hoe doet een raadslid zijn werk? In de (gratis) digitale leeromgeving kunnen raadsleden 24/7 informatie ophalen en leren. Maar inwoners kunnen dat ook.

Bekijken

Stadsdeeldebatten

12-02-2022

Televisiedebatten in Almere. Over door inwoners gekozen onderwerpen voor de stadsdelen Haven, Buiten, Stad, Hout en Poort. En eentje over economie. Vanaf je bank kijken wat de kandidaten met jouw stad van plan zijn.

Bekijken

Stemhulp

18-02-2022

Welke partij past bij mij? Daar kom je snel achter als je de stemhulp invult.

Bekijken

Wie krijgt het woord?

18-02-2022

Kies nu welke debaters je aan het woord wilt in het debat over jouw stadsdeel.

Bekijken

Debatclips

21-02-2022

Hieronder vind je de filmpjes van de stadsdeeldebatten per onderwerp. Dus niet het hele uur, maar alleen de korte debatten over de onderwerpen die de inwoners uitkozen. Het was nog nooit zo gemakkelijk om te weten hoe politici over jouw onderwerpen denken.

Bekijken

De raad en de gemeente

17-03-2022

De raad is als hoogste bestuursorgaan de baas van de gemeente. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in Almere. En hij ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. Op deze pagina staat wat meer informatie over de rol van de raad ten opzichte van andere bestuursorganen.

Bekijken

Vergaderstructuur Politieke Markt

17-03-2022

Almere heeft geen commissievergaderingen op verschillende dagen in de week, zoals andere gemeenten dat wel hebben. In Almere zijn er carrouselvergaderingen op donderdag. De besluiten nemen de raadsleden tijdens de plenaire vergadering. U kunt bij beide vergaderingen gewooon aanwezig zijn.

Bekijken

Huidige fractieassistenten

30-03-2022

De Raad van Almere bestaat uit 45 gekozen inwoners. Zij zijn de raadsleden. Daarnaast zijn in lokale democratie ook fractieassistenten actief. Hieronder ziet u de fractieassistenten die in 2022 benoemd werden. Soms zijn niet alle gegevens en foto's al beschikbaar. [current_fractieassistenten]

Bekijken

Polls en onderzoeken

18-05-2022

U weet, raadsleden zijn zelf inwoners. Ze hebben dus al veel contacten in de stad en een groot netwerk. Ze weten wat er speelt. Maar soms is het ook goed om inwoners te vragen hoe ze ergens over denken. In onze raadssite kunnen we op verschillende manieren vragen aan de stad stellen.

Bekijken

Burgemeester-wacht

25-05-2022

Almere krijgt een nieuwe burgemeester. Die wordt benoemd door 'de Kroon'. Zo staat het in de wet. Maar de gemeenteraad draagt iemand voor. Daarom vraagt de Raad van Almere aan u, de inwoner, om mee te denken over wie de nieuwe burgemeester kan zijn. [ deze pagina is nog in bewerking ]

Bekijken

Burgemeester

30-06-2022

Almere krijgt een nieuwe burgemeester. Die wordt benoemd door 'de Kroon'. Zo staat het in de wet. Maar de gemeenteraad draagt iemand voor. En raad vraagt aan u, de inwoner, om mee te denken over wie de nieuwe burgemeester kan zijn.

Bekijken