Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Openbaarheid van documenten (Woo verzoeken)

Bijgewerkt : 21-07-2023
Woo-verzoek Nota grondprijsbeleid 2016

Grondprijsbeleid

Bijgewerkt : 17-11-2023
Raadsvoorstel vaststellen nieuwe grondprijsbeleid.

Grondprijsbeleid

Bijgewerkt : 23-11-2023
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Grondprijsbeleid

Bijgewerkt : 24-11-2023
De raad stemde in met het voorstel. 

Aanvulling Nota Grondprijsbeleid 2024

Bijgewerkt : 04-07-2024
Raadsnummer: 24188
Aanpassing Grondprijzen Almere 2024