Gevonden artikelen

Veilig Thuis wachtlijsten

19-11-2021

Tijdens de corona-pandemie is het aantal meldingen dat binnenkomt bij Veilig Thuis Flevoland, en vooral de complexiteit daarvan, toegenomen. Daardoor zijn de wachtlijsten toegenomen.

Bekijken

Speeltoestellen

01-12-2021

Door heel Almere staan speel- en beweegtoestellen. Een aantal daarvan verdwijnt en op (soms andere) plekken komen er nieuwe voor terug. Nogal wat inwoners wordt erdoor verrast als een speeltoestel in hun buurtje ineens weggehaald wordt.

Bekijken

Openbaar onderwijs

11-12-2021

  Er zijn openbare scholen en bijzondere. Bijvoorbeeld religieus, ondernemend of vrij. Een fractie vindt dat openbare scholen voorrang moeten hebben.

Bekijken

Inkoop jeugdhulp

13-01-2022

Met het vaststellen van welke diensten de gemeente inkoopt en waarvoor, bepaalt zij hoe een beleidsterrein eruit ziet. Zo ook voor het sociaal domein en als onderdeel daarvan de jeugdhulp.

Bekijken

Muziekwijk

27-01-2022

Zowel voor starters als dak- en thuisloze jongeren is het in deze tijden bijzonder ingewikkeld om een dak boven hun hoofd te vinden, laat staan een voor hen geschikte woonruimte.

Bekijken

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

08-04-2022

Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Bekijken

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

03-06-2022

Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de Glinkastraat in de Muziekwijk al jarenlang overlast van jongeren is. Reden om in het actualiteitenhalfuur vragen aan de wethouder te stellen.

Bekijken

Gevonden pagina's

Burgerschap

18-11-2021

Het idee stadsbreed afgestemd burgerschapsonderwijs met een ‘basispakket’ waar alle scholen toegang tot hebben, een samenhangende leerlijn van groep 7/8 primair onderwijs t/m klas 4 voortgezet onderwijs, zodat het burgerschapsonderwijs, effect heeft door er langere tijd aandacht aan te besteden, vergroten deelname democratische activiteiten door jongeren, met als doel hun ideeën in de stad een structurele plaats te geven (bijvoorbeeld jongerendebat, jongerenraad, jongerenmanifest, kinderburgemeester, etc.), betrokkenheid en bewustwording met de stad en lokale politiek vergroten, aan het einde van de leerlijnen weten jongeren hun weg te vinden in het stadhuis, zijn ze politiek betrokken, of misschien zelfs actief, weten ze waarom we belastingen betalen, wat vandalisme kost en hoe we met elkaar willen samenleven. En ze zijn er aan toe om te stemmen.

Bekijken

Zo werkt het

08-02-2022

Verkiezingen noemen ze het feest van de democratie. Hier een paar belangrijke begrippen.

Bekijken