Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Veilig Thuis wachtlijsten

Bijgewerkt : 19-11-2021
Raadsnummer: RG417
Tijdens de corona-pandemie is het aantal...Verder lezen

Speeltoestellen

Bijgewerkt : 01-12-2021
Raadsnummer: RG325
Door heel Almere staan speel- en...Verder lezen

Openbaar onderwijs

Bijgewerkt : 11-12-2021
Raadsnummer: RG431
  Er zijn openbare scholen en bijzondere....Verder lezen

Inkoop jeugdhulp

Bijgewerkt : 13-01-2022
Raadsnummer: 23287
Met het vaststellen van welke diensten de...Verder lezen

Muziekwijk jongerenwoningen

Bijgewerkt : 27-01-2022
Raadsnummer: rg29/2022
Zowel voor starters als dak- en thuisloze...Verder lezen

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkt : 08-04-2022
Raadsnummer: rv29/2022
Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Bijgewerkt : 03-06-2022
Raadsnummer: rg147/2022
Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de...Verder lezen

Beschermd wonen

Bijgewerkt : 10-10-2022
Raadsnummer: rg221/2022
Er zijn jongeren die zorg nodig hebben en een...Verder lezen

Baby Loss Awareness Week

Bijgewerkt : 14-10-2022
Raadsnummer: rg235/2022
13 oktober - Een mooie bespreking. Dit onderwerp komt nog wel een keer terug.

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Bijgewerkt : 10-11-2022
Raadsnummer: rg328/2022
17 november, de raad wil beter kunnen toezien en (eventueel) bijsturen op de jeugdzorg.

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Bijgewerkt : 18-11-2022
Een heel kritische raad, niet zozeer op de...Verder lezen

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 02-12-2022
De raad heeft dit nu scherp op het netvlies en de wethouder komt snel met een brief met voorstellen.

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkt : 13-01-2023
Raadsnummer: 23005
Een beschikking verlengen zonder professioneel oordeel. Is dat verstandig?

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkt : 20-01-2023
Goede vragen, goede antwoorden: De indiener is tevreden met de bespreking.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkt : 27-01-2023
26 januari - Zorgen, maar ook goede perspectieven.

Energiekosten studenten

Bijgewerkt : 02-02-2023
De motie is verworpen.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 10-02-2023
16 februari, twee moties om de problemen aan te pakken.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkt : 10-02-2023
Steeds meer jeugdzorg thuis, steeds minder opnames, dat is het doel.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkt : 13-04-2023
Raadsnummer: 23105
Een 'vrijwillige' ouderbijdrage moet ook echt...Verder lezen

Jeugdzorg 2 - het heden (inspiratiesessie)

Bijgewerkt : 14-04-2023
Op 20 april op de agenda.

Jeugdhulp met verblijf

Bijgewerkt : 21-04-2023
Het ging niet zo lekker, maar de bespreking gaat op 11 mei door.

Boomgaardweg ontwikkelingsplan

Bijgewerkt : 17-05-2023
Raadsnummer: 23115
Een plan voor het bouwen van woonruimte voor starters en jongeren.

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkt : 31-05-2023
Raadsnummer: 23274
De raad wil goede informatie krijgen om de best...Verder lezen

Jeugdzorg regie nemen

Bijgewerkt : 15-06-2023
Raadsnummer: 23151
De raad komt zélf met een voorstel om regie te nemen op de jeugdzorg.

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkt : 23-06-2023
22 juni - Er is brede steun voor het voorstel.

Jeugdcriminaliteit

Bijgewerkt : 05-10-2023
Raadsnummer: 23251
De straatcultuur en online cultuur vermengen met...Verder lezen

Jeugdcriminaliteit

Bijgewerkt : 06-10-2023
Er is een vermenging van straatcultuur en de online wereld die tot problemen leidt. Wat te doen?