Gevonden artikelen

Afvalsysteem

16-09-2021

Bewoners hebben zelf een raadsvoorstel ingediend om een nieuw afvalsysteem in de stad in te voeren. Het college heeft ook een raadsvoorstel in gediend dat ongeveer het tegenovergestelde inhoudt. De raad moet het een tegen het andere afwegen en een besluit nemen.

Bekijken

Oosterwold riolering

18-11-2021

Het college heeft plannen voor de aanleg van een hoofdriolering in Oosterwold. Dat moet, meldt zij, omdat individuele zuiveringsinstallaties niet altijd werken.

Bekijken

Warmtetransitie

18-11-2021

In het landelijk klimaatakkoord uit 2018 staan belangrijke afspraken. Eén daarvan is dat gemeenten de regie krijgen over het aardgasvrij maken van de stad.

Bekijken

Zonneladder

04-02-2022

  Maak gebruik van de Zonneladder bij aanvragen initiatieven voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen.  Een zonneladder kan ervoor zorgen dat er snel meer zonnepanelen op de Almeerse daken komen.

Bekijken

Begroting Omgevingsdienst

22-04-2022

De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van 12 gemeenten (waaronder Almere) en 2 provincies.

Bekijken

Afvalinzameling; vinger aan de pols

02-06-2022

In de toekomst kunnen plastic, metaal en drankverpakkingen samen met het restafval in de container. Nu nog niet. En toch gebeurt het al wel. Hoe zit dat?

Bekijken