Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Campus in de binnenstad ontwikkelingsplan

Bijgewerkt : 01-12-2021
Raadsnummer: RV117/2021
Eerder dit jaar stemde de raad in met het plan...Verder lezen

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 01-12-2021
Raadsnummer: 23191
De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn...Verder lezen

Schooladviezen

Bijgewerkt : 10-02-2022
Raadsnummer: RG64/2022
Veel kinderen krijgen een te laag schooladvies....Verder lezen

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkt : 08-04-2022
Raadsnummer: rv29/2022
Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Meergronden

Bijgewerkt : 02-06-2022
Raadsnummer: rv41/2022
Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

Actualiteit 19 januari

Bijgewerkt : 20-01-2023
Raadsnummer: 23022
Eén onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 19 januari 2023.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkt : 10-02-2023
Goed gesprek tussen onderwijs, raad en gemeente.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 16-02-2023
Problemen oplossen of juist groter maken?

Campus

Bijgewerkt : 17-02-2023
Raadsnummer: 23038
23 februari, gaat de campus terug naar de tekentafel?

Campus

Bijgewerkt : 24-02-2023
Nee, het gaat niet terug naar de tekentafel.

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 15-03-2023
Raadsnummer: 23067
23 maart, het openbaar onderwijs op orde.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkt : 30-03-2023
Over drie moties is besloten: aanvaard.

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 30-03-2023
Na afweging besloot de raad dat hierover geen beraadslaging nodig is.

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 14-04-2023
Het voorstel voor de wijzigingen in het convenant zijn aanvaard.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkt : 15-04-2023
Dit onderwerp lag op de wegingstafel: de raad wil erover praten.

Montessori Campus Almere

Bijgewerkt : 17-05-2023
Wacht op besluitvorming (1 juni).

Montessori Campus Almere

Bijgewerkt : 02-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkt : 09-06-2023
Het college blijkt al te doen wat er in de motie werd gevraagd.

Stagemakelaars

Bijgewerkt : 07-07-2023
6 juli - De raad wil de motie bespreken

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 04-07-2023
Om de een of andere reden moet de verordening aangepast worden.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 02-12-2021
De eerst bespreking van het plan.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 09-12-2021
Resterende vragen beantwoorden. Er komt nog een motie.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 16-12-2021
Bij de bespreking kwam er nog een wijzigingsvoorstel (amendement).

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 13-01-2022
Het raadsvoorstel is met wijzigingen aanvaard.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 14-07-2023
Het onderwerp ligt op de wegingstafel.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 21-07-2023
Meerdere raadsleden willen het onderwerp eerst bespreken.

Onderwijskwaliteit

Bijgewerkt : 22-09-2023
Het college werkt al aan nieuwe plannen. Is deze bespreking dan wel nodig?

Stagemakelaars

Bijgewerkt : 29-09-2023
De motie haalde het niet.

Gelijke kansen voor ieder kind

Bijgewerkt : 29-09-2023
Raadsnummer: 23245
Hoe zorg je ervoor dat ieder kind dezelfde kansen krijgt?

Gelijke kansen voor ieder kind

Bijgewerkt : 29-09-2023
Het onderwerp staat op de agenda.

Hoogbegaafde kinderen

Bijgewerkt : 29-09-2023
Op de agenda van 4 oktober

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 29-09-2023
Uw raad is op 9 november in de Meergronden in Almere Haven. Kom ook!

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 06-10-2023
Een nieuw schooljaar, een nieuwe evaluatie.

Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 06-10-2023
Raadsnummer: 23256
De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 06-10-2023
Er komt nog een brief met meer informatie.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkt : 13-10-2023
De raad stemt in met het plan voor de gemeente.

Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 13-10-2023
Het onderwerp staat op 19 oktober op de wegingstafel.

Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkt : 19-10-2023
De raad stemde in met het voorstel.

LEA Lokaal educatieve agenda

Bijgewerkt : 24-10-2023
Raadsnummer: 23281
In de LEA maakt de gemeente afspraken met het onderwijs.

High Tech Campus

Bijgewerkt : 06-11-2023
Raadsnummer: 23284
Dit gaat over een mogelijke nieuwe ontwikkeling en dus NIET over de Campus op de Esplanade.

High Tech Campus

Bijgewerkt : 06-11-2023
De raad spreekt over mogelijke nieuwe ontwikkelingen van een High Tech Campus.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 10-11-2023
Toekomstige uitdagingen onderwijshuisvesting

LEA Lokaal educatieve agenda

Bijgewerkt : 17-11-2023
Een bespreking met een open einde.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 17-11-2023
Naar de wegingstafel.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 23-11-2023
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 08-12-2023
Het onderwerp is geagendeerd. 

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 15-12-2023
Zowel de raad als het college waren enthousiast over de motie.

Lerarentekort Almere

Bijgewerkt : 21-12-2023
Raadsnummer: 23337
Lerarentekort in Almere en maatregelen voor een aanpak.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkt : 22-12-2023
De raad stemde in met het voorstel. 

Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028

Bijgewerkt : 31-01-2024
Raadsnummer: 24033
Toekomstgericht onderwijs en jeugdzorg: De nieuwe koers van Almere

Lerarentekort Almere

Bijgewerkt : 16-02-2024
Dit voorstel is komen te vervallen.

Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028

Bijgewerkt : 16-02-2024
Het onderwerp is geagendeerd voor 7 maart. Komt u ook naar de bijeenkomst in het MBO college Almere?

Geen uitstel bouw basisschool De Driemaster

Bijgewerkt : 14-03-2024
Raadsnummer: 24070
Van uitstel naar actie: De weg naar een nieuw schoolgebouw voor De Driemaster.

Toekomstgericht techniek onderwijs

Bijgewerkt : 22-03-2024
Raadsnummer: 24081
Techniekonderwijs als oplossing voor meerdere maatschappelijke problemen

Gevonden pagina's

Scholenprogramma

Bijgewerkt : 18-11-2021
Ontdek de wereld van de lokale politiek. Een interactief avontuur voor scholen in Almere.