Gevonden artikelen

Campus ontwikkelingsplan

01-12-2021

Eerder dit jaar stemde de raad in met het plan voor de campus in de binnenstad. Het gaat om een nieuw schoolgebouw voor Windesheim en 1250 studentenwoningen op de plek waar nu de Hospitaalgarage is. Het college legt de raad het ontwikkelplan voor.

Bekijken

Schoolgebouwen (IHP)

01-12-2021

  De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn eigendom van de gemeente. Ze moeten worden gebouwd, onderhouden en soms gerenoveerd of vernieuwd. Het college heeft een plan gemaakt over hoe zij dit tussen nu en 2050 wil gaan doen.

Bekijken

Schooladviezen

10-02-2022

Veel kinderen krijgen een te laag schooladvies. Maar het advies dat je voor de middelbare school krijgt, kan erg belangrijk zijn voor de toekomst van de scholieren.

Bekijken

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

08-04-2022

Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Bekijken

Meergronden

02-06-2022

Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

Bekijken

Gevonden pagina's

Burgerschap

18-11-2021

Het idee stadsbreed afgestemd burgerschapsonderwijs met een ‘basispakket’ waar alle scholen toegang tot hebben, een samenhangende leerlijn van groep 7/8 primair onderwijs t/m klas 4 voortgezet onderwijs, zodat het burgerschapsonderwijs, effect heeft door er langere tijd aandacht aan te besteden, vergroten deelname democratische activiteiten door jongeren, met als doel hun ideeën in de stad een structurele plaats te geven (bijvoorbeeld jongerendebat, jongerenraad, jongerenmanifest, kinderburgemeester, etc.), betrokkenheid en bewustwording met de stad en lokale politiek vergroten, aan het einde van de leerlijnen weten jongeren hun weg te vinden in het stadhuis, zijn ze politiek betrokken, of misschien zelfs actief, weten ze waarom we belastingen betalen, wat vandalisme kost en hoe we met elkaar willen samenleven. En ze zijn er aan toe om te stemmen.

Bekijken

Scholenprogramma

18-11-2021

Jongeren in de raadzaal Sinds 2006 hebben scholen voor Primair, Voortgezet en Speciaal onderwijs een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor actief burgerschap en sociale integratie. Het is aan de scholen zelf om te bepalen hoe ze dat inrichten, maar het ministerie geeft richting met kerndoelen. Voor een aantal onderwerpen is het aantrekkelijk de scholieren in contact te brengen met de gemeente en met de gemeenteraad: die laatste heet in onze stad Raad van Almere. De raad wil graag méér betekenen voor de jongeren in de stad en zoekt naar een actievere rol.

Bekijken