Gevonden artikelen

Geheimhouding Campus

12-09-2021

Waarom is DUWO de voorkeursorganisatie voor de Campus in de Binnenstadplannen? Een bewoner wil dit weten door middel van een WOB-verzoek. Omdat een aantal documenten geheim zijn, moet de raad beslissen of ze openbaar mogen worden gemaakt.

Bekijken

Omgevingswet invoering

12-11-2021

  Hoe gaat de gemeente de Omgevingswet invoeren. Helder afspraken moeten ervoor zorgen dat de invoering, midden volgend jaar, goed gaat.

Bekijken

Besluitrijp

01-12-2021

Tijdens deze bespreking worden onderwerpen geagendeerd, waarover misschien niet of nauwelijks verder gesproken hoeft te worden.

Bekijken

Omgevingsplan Almere

16-12-2021

De nieuwe omgevingswet moet zorgen voor meer lokaal maatwerk, een betere en snellere besluitvorming en het bevorderen van participatie. Het omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen.

Bekijken

Uitvoeringsagenda toekomst

29-01-2022

In een uitvoeringsagenda maakt het college zichtbaar hoe zij de lange termijn ontwikkeling van Almere in de regio voor zich ziet.

Bekijken

Omgevingswet

29-01-2022

Het gaat over de bevoegdheden van raad en college voor uitzonderingen in het omgevingsplan (wat nu bestemmingsplan heet).

Bekijken

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

03-06-2022

De gemeenteraad moet belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de stad. Hoe richten wij die in, waar komen er wijken, winkelcentra of voorzieningen? Dit gaat over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. En dat is best ingewikkeld.

Bekijken

Supermarkt Stedenwijk

09-06-2022

Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil al langere tijd verhuizen naar een locatie aan de Delftstraat.

Bekijken

Adviesrecht omgevingsplan

09-06-2022

Over enige tijd wordt de Omgevingswet ingevoerd. De bevoegdheden van raad en college moeten opnieuw worden afgesproken.

Bekijken