Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Abortuskliniek

Bijgewerkt : 16-12-2021
Raadsnummer: RG04/2022
  Anti-abortusdemonstranten demonstreren...Verder lezen

Evenaar veiliger

Bijgewerkt : 29-01-2022
Raadsnummer: rg49/2022
Twee fracties stellen voor De Evenaar in Almere Buiten sneller verkeersveiliger te maken.

Actieplan Veiligheid

Bijgewerkt : 11-02-2022
Raadsnummer: RG62/2022
Veiligheid is belangrijk. De gemeente wil van Almere een steeds veiliger stad te maken. 

Politiegeweld?

Bijgewerkt : 10-02-2022
Raadsnummer: RG63/2022
Is sprake van discriminatie en geweld door de...Verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

Bijgewerkt : 03-03-2022
Raadsnummer: RG79/2022
Nobelhorst is een mooie wijk in Almere en dat moet zo blijven.

Oekraïense vluchtelingen

Bijgewerkt : 04-03-2022
Raadsnummer: RG81/2022
De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd...Verder lezen

Actualiteit: Evenaar

Bijgewerkt : 13-05-2022
Raadsnummer: rg113/2022
Omdat kort geleden weer ongelukken op de Evenaar...Verder lezen

Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkt : 13-05-2022
Raadsnummer: rv42/2022
Met andere gemeenten werkt Almere samen in de...Verder lezen

Flitsbezorgers

Bijgewerkt : 13-05-2022
Raadsnummer: rg112/2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Bijgewerkt : 03-06-2022
Raadsnummer: rg147/2022
Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de...Verder lezen

Veiligheidsplan 2023-2026

Bijgewerkt : 11-11-2022
Als de raad mag meedenken, dan doet hij dat ook. Er kwamen heel wat suggesties.

Schietincidenten, verzoek tot debat

Bijgewerkt : 11-11-2022
De raad werd geïnformeerd over de aanpak van veiligheid.

Veiligheidsplan 2023-2026

Bijgewerkt : 18-11-2022
Raad en portefeuillehouder waren het grotendeels wel eens over de voorgestelde plan.

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkt : 25-11-2022
Raadsnummer: rg355/2022
Hoe zit het met een (vermeend) onderzoek naar islamitische gemeenschappen?  

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkt : 25-11-2022
Het debat verloopt totaal anders dan verwacht. Er komt wel een motie uit voort. Twee zelfs.

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkt : 25-11-2022
Is er echt wat aan de hand in het stadscentrum van Almere?

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkt : 29-11-2022
De motie hoeft niet besproken en wordt daarna verworpen.

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkt : 03-12-2022
De raad schrok van het relaas van de inspreker.

Regionale veiligheidsstrategie, zienswijze

Bijgewerkt : 10-02-2023
16 februari, een veilige regio voor inwoners, ondernemers en bezoekers  

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkt : 10-02-2023
Raadsnummer: 23037
Een succesvolle aanpak, maar ook nieuwe uitdagingen.

Regionale veiligheidsstrategie, zienswijze

Bijgewerkt : 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkt : 17-02-2023
In gesprek met politie en justitie.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkt : 24-02-2023
De portefeuillehouder aan het woord.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkt : 24-03-2023
Drie ingetrokken moties.

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkt : 31-03-2023
Er viel veel te bespreken en er was tijd te kort. Komt dus terug op de agenda.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 13-04-2023
Raadsnummer: 23092
De veiligheidsagenda bevat de ambitie en doelen...Verder lezen

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 14-04-2023
Het onderwerp komt binnenkort op de agenda van de raad.

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkt : 14-04-2023
Een motie werd ingetrokken, over de andere komt de wethouder binnen vier weken met ideeën.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkt : 14-04-2023
Meer duidelijkheid, maar nog steeds meer vragen...Verder lezen

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkt : 12-05-2023
Plenair besluit: de stemmen staken.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkt : 12-05-2023
11 mei 2023 - Het is een lastige: hoe blijf je in gesprek én krijg je wat je wilt.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 17-05-2023
Voldoende raadsleden willen hierover praten, zodat het op de agenda komt.

Stedenwijk en daklozen

Bijgewerkt : 17-05-2023
Raadsnummer: 23118
Bewoners van Stedenwijk meldden dat ze (steeds...Verder lezen

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 26-05-2023
25 mei - Veel draagvlak de voor de nieuwe agenda

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Bijgewerkt : 26-05-2023
Raadsnummer: 23136
De veiligheidsregio heeft voorstellen voor de...Verder lezen

Veiligheidsregio Flevoland waarborgfonds

Bijgewerkt : 26-05-2023
Raadsnummer: 23135
Door een fonds op te richten, kunnen veiligheidsregio risico's gezamenlijk beter afdekken.

Veiligheidsregio Flevoland waarborgfonds

Bijgewerkt : 01-06-2023
Door een fonds op te richten, kunnen veiligheidsregio risico's gezamenlijk beter afdekken.  

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Bijgewerkt : 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkt : 02-06-2023
Plenaire besluiten: 1 aanvaard, 5 verworpen.

Stedenwijk en daklozen

Bijgewerkt : 09-06-2023
8 juni - Blijf melden, is de oproep van de wethouder.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 09-06-2023
8 juni - De raad komt met moties en amendementen.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 16-06-2023
Tien van de twaalf aanpassingen besproken, moet het dus nóg een keer op de agenda.

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkt : 23-06-2023
22 juni - Is er voldoende steun voor een amendement?

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 23-06-2023
22 juni - Het staartje van de bespreking.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkt : 30-06-2023
29 juni - De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkt : 30-06-2023
29 juni - Het raadsvoorstel is aanvaard.

Veiligheidregio Flevoland

Bijgewerkt : 07-07-2023
Raadsnummer: 23193
Nu eens niet over geld, maar breder. Over hoe, waarom of wat nodig is.  

Eerlijke algoritmes

Bijgewerkt : 14-07-2023
Het college is er al mee aan de slag, er loopt...Verder lezen

Veiligheidregio Flevoland

Bijgewerkt : 14-07-2023
Een goede kennismaking en aanleiding om hechtere samenwerking aan te gaan.

Religieuze neutraliteit boa's

Bijgewerkt : 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.  

Religieuze neutraliteit boa's

Bijgewerkt : 29-09-2023
De motie haalde het niet.

Misbruik van sportfaciliteiten

Bijgewerkt : 06-10-2023
Het college wil wel meedenken, maar niets toezeggen. Dus kwamen er moties.

Domus Almere Poort

Bijgewerkt : 17-10-2023
De wethouder stuurde het toegezegde incidentenoverzicht en het veiligheidsplan naar de raad.

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkt : 02-11-2023
Over de voorgestelde begrotingswijziging kan volgende PM meteen gestemd worden. 

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkt : 03-11-2023
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Intrekken horecavergunning ‘Het Wapen van Almere’

Bijgewerkt : 03-11-2023
Raadsnummer: 23291
Intrekken alcoholwetvergunning café ‘Het Wapen van Almere’ in de Stedenwijk.

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkt : 10-11-2023
De raad stemde in met het voorstel.

Onderzoek naar radicalisering in Almere

Bijgewerkt : 06-12-2023
Raadsnummer: 23324
Diepgaand onderzoek naar extremisme voor een veiliger Almere.

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024 - 2027

Bijgewerkt : 14-12-2023
Raadsnummer: 23328
Gemeenten, maatschappelijke organisaties en...Verder lezen

Onderzoek naar radicalisering in Almere

Bijgewerkt : 15-12-2023
Het onderwerp is geagendeerd. 

Debat: Explosies in Almere lopen uit de hand

Bijgewerkt : 21-12-2023
Raadsnummer: 23338
Debat met de burgemeester over een aantal explosies die in de stad hebben plaatsgevonden.

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 10-01-2024
Raadsnummer: 24011
Aanpak illegaal vuurwerk: Een nieuwe campagne in Almere

Plan van aanpak tegen explosies in Almere

Bijgewerkt : 10-01-2024
Raadsnummer: 24012
Strijd tegen explosies: Almere zoekt oplossingen

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 12-01-2024
Het onderwerp is geagendeerd. 

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 19-01-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Plan van aanpak tegen explosies in Almere

Bijgewerkt : 19-01-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 26-01-2024
Het onderwerp is geagendeerd. 

Plan van aanpak tegen explosies in Almere

Bijgewerkt : 26-01-2024
Het onderwerp is geagendeerd.

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 02-02-2024
Twee vergelijkbare moties werden tegelijk besproken.

Plan van aanpak tegen explosies in Almere

Bijgewerkt : 02-02-2024
Twee vergelijkbare moties werden tegelijkertijd besproken.

Bommenregeling 2023

Bijgewerkt : 15-02-2024
Raadsnummer: 24047
Almere vraagt financiële steun voor opruimen oorlogsresten

Eerste voortgangsrapportage Veiligheidsagenda 2023 - 2026

Bijgewerkt : 15-02-2024
Raadsnummer: 24048
Veilig Almere: Een tussenstand van de Veiligheidsagenda 2023-2026

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkt : 15-02-2024
De motie gaat door naar besluitvorming

Bommenregeling 2023

Bijgewerkt : 14-03-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Verbod op het demonstratief vernielen van religieuze symbolen in de openbare ruimte

Bijgewerkt : 29-03-2024
Raadsnummer: 24087
Voorstel verbod op vernielen religieuze symbolen in Almere

Verklaring tegen Antisemitisme

Bijgewerkt : 03-04-2024
Raadsnummer: 24091
Een veilige stad voor iedereen

Verbod op het demonstratief vernielen van religieuze symbolen in de openbare ruimte

Bijgewerkt : 12-04-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is.

Twee uitgangen per wijk voor verbeterde Toegankelijkheid en Veiligheid

Bijgewerkt : 17-04-2024
Raadsnummer: 24113
Een veilige uitweg: voorstel voor toegankelijkere wijken in Almere  

Bestemmingsplan Parapluherziening ontplofbare oorlogsresten

Bijgewerkt : 24-04-2024
Raadsnummer: 24121
Grip op de ondergrond: Almere’s Strategie tegen Oorlogsresten

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2023

Bijgewerkt : 24-04-2024
Raadsnummer: 24123
Een update van de veiligheidsregeling in Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland: Jaarstukken 2023 en ontwerp Programmabegroting 2025

Bijgewerkt : 28-04-2024
Raadsnummer: 24131
Almere reageert op financiële plannen van Veiligheidsregio Flevoland voor 2025  

Ontwerp Regionaal risicoprofiel 2024 en ontwerp gezamenlijk beleidsplan 2025- 2028 Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkt : 30-05-2024
Raadsnummer: 24152
Veiligheidsplannen voor Almere: Wat betekent dit voor u?

Preventief fouilleren in stadscentrum

Bijgewerkt : 25-06-2024
Raadsnummer: 24171
Veiligheid in het stadscentrum: voorstel voor preventief fouilleren