Gevonden artikelen

Statushouders

01-12-2021

In Almere is een asielzoekerscentrum (azc). Dat is er voor mensen die asiel in Nederland hebben aangevraagd, maar nog niet niet hebben gekregen. Wie wel in Nederland mag blijven is een statushouder. Maar soms blijven die ook langer in een azc, omdat er te weinig woonruimte is.

Bekijken

Betaalbaar wonen

02-12-2021

Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat zij ervoor wil zorgen dat ook mensen met lage- en middeninkomens een woning kunnen kopen. Er zijn nu concrete plannen.

Bekijken

Barracudastraat

09-12-2021

Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op verschillende plekken in de stad ingebreid. Dat betekent dat er gebouwd wordt op veldjes en in het groen in de woonwijken. Deze plannen kunnen voor buurtbewoners behoorlijk ingrijpend zijn.

Bekijken

Pampushout

11-12-2021

In Pampushout is nog plaats voor een nieuw woongebied. Het college wil met de raad bespreken hoe dat te gaan doen.

Bekijken

Sluis appartementen

11-12-2021

  Het gaat om een nieuw appartementencomplex aan de oostkant van de parkeergarage in Almere Haven.

Bekijken

Hout-Noord

11-12-2021

Tussen Nobelhorst en de A6 is een deel van de grond nog niet eigendom van de gemeente Almere. Maar daar moet nog gebouwd worden.

Bekijken

Huisvestingsverordening

16-12-2021

Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten makkelijker aan een woning kunnen komen zodat zij geen plekken bezet houden, die voor anderen nodig zijn.

Bekijken

Boomgaardweg

13-01-2022

  Er is veel meer betaalbare woonruimte nodig in Almere. Ook voor jongeren. In de Woonvisie stelde de gemeente dat zij zo snel mogelijk 100 woonplekken wil realiseren voor dak- en thuisloze jongeren.

Bekijken

Muziekwijk

27-01-2022

Zowel voor starters als dak- en thuisloze jongeren is het in deze tijden bijzonder ingewikkeld om een dak boven hun hoofd te vinden, laat staan een voor hen geschikte woonruimte.

Bekijken

Domus nieuwbouw

04-02-2022

Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Bekijken

Opkoopbescherming woningen

03-03-2022

Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet zomaar goedkopere en middel dure koopwoningen kunnen kopen om deze vervolgens te verhuren.

Bekijken

Youri Egorovweg

30-03-2022

Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Bekijken

Bestemmingsplan Oosterwold, 1e herziening

08-04-2022

Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Bekijken

Wooncoöperaties gesprekstafel

22-04-2022

Een wooncoöperatie is een soort vereniging met leden die samen de huizen bouwen en in beheer hebben.  Bij een wooncoöperatie willen de leden een betere en betaalbare woonsituatie met elkaar te realiseren. 

Bekijken

Flitsbezorgers

13-05-2022

Binnen tien minuten je online bestelde boodschappen in huis. Kan handig zijn. Maar kan ook voor overlast zorgen.

Bekijken

Stadswerfpark - De Binnenhaven

16-06-2022

Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

Bekijken