Gevonden artikelen

Jeugd Flevoland

12-11-2021

De regio (provincie Flevoland) moet een visie hebben op de jeugdhulp. Alle gemeenteraden in de provincie moeten daar een besluit over nemen.

Bekijken

Veilig Thuis wachtlijsten

19-11-2021

Tijdens de corona-pandemie is het aantal meldingen dat binnenkomt bij Veilig Thuis Flevoland, en vooral de complexiteit daarvan, toegenomen. Daardoor zijn de wachtlijsten toegenomen.

Bekijken

Toeslagenaffaire (KOTA)

03-12-2021

De kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) heeft veel ellende veroorzaakt. De belastingdienst is ermee bezig, maar ook de gemeente zet zich in om gedupeerden te helpen.

Bekijken

Openbaar onderwijs

11-12-2021

  Er zijn openbare scholen en bijzondere. Bijvoorbeeld religieus, ondernemend of vrij. Een fractie vindt dat openbare scholen voorrang moeten hebben.

Bekijken

WMO

28-01-2022

Hoe wil de gemeente inwoners gaan ondersteunen met huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding?

Bekijken

GR Tomingroep

29-01-2022

De gemeente biedt veilige en bestendige werkplekken aan medewerkers die vroeg bij de sociale werkvoorziening werkten.

Bekijken

Domus nieuwbouw

04-02-2022

Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Bekijken

Ernstig gehandicapte kinderen

25-02-2022

Als je een meervoudig ernstig gehandicapt kind hebt, heeft dat een grote impact op het hele gezin.

Bekijken

Armoede, schulden en meedoen

25-02-2022

Het armoede en schuldenbeleid van de afgelopen periode was effectief. Daar wil het college mee doorgaan, zodat zo min mogelijk Almeerders in de problemen komen of blijven.

Bekijken

Verordening Jeugd

25-02-2022

De jeugdhulp ziet er nu anders uit dan vier jaar geleden. Dat komt terug in nieuw beleid.

Bekijken

Verordening leerlingenvervoer

10-03-2022

Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar school. Of ze gaan naar een school die verder weg ligt. In zulke gevallen kan het hard nodig zijn dat de kinderen naar school en weer thuis gebracht worden.

Bekijken

GGD meerjarenbegroting

20-05-2022

In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Bekijken

Tomingroep begroting

16-06-2022

Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. Om dat te doen krijgt de organisatie subsidie.

Bekijken

Volwassenenfonds sport en cultuur

24-06-2022

Enkele raadsleden stellen voor dat Almere gaat meedoen met een landelijk fonds.

Bekijken