Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Jeugd Flevoland

Bijgewerkt : 12-11-2021
Raadsnummer: RV94
  De regio (provincie Flevoland) moet een...Verder lezen

Veilig Thuis wachtlijsten

Bijgewerkt : 19-11-2021
Raadsnummer: RG417
Tijdens de corona-pandemie is het aantal...Verder lezen

Toeslagenaffaire (KOTA)

Bijgewerkt : 03-12-2021
Raadsnummer: RG448
De kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) heeft veel...Verder lezen

Openbaar onderwijs

Bijgewerkt : 11-12-2021
Raadsnummer: RG431
  Er zijn openbare scholen en bijzondere....Verder lezen

WMO

Bijgewerkt : 28-01-2022
Raadsnummer: rg48/2022
Hoe wil de gemeente inwoners gaan ondersteunen met huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding?

GR Tomingroep

Bijgewerkt : 29-01-2022
Raadsnummer: 23302
De gemeente biedt veilige en bestendige...Verder lezen

Domus Almere Poort

Bijgewerkt : 04-02-2022
Raadsnummer: 23282
Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Ernstig gehandicapte kinderen

Bijgewerkt : 25-02-2022
Raadsnummer: RG69/2022
Als je een meervoudig ernstig gehandicapt kind hebt, heeft dat een grote impact op het hele gezin.

Armoede, schulden en meedoen

Bijgewerkt : 25-02-2022
Raadsnummer: RV25/2022
Het armoede en schuldenbeleid van de afgelopen...Verder lezen

Verordening Jeugd

Bijgewerkt : 25-02-2022
Raadsnummer: RV17/2022
De jeugdhulp ziet er nu anders uit dan vier jaar geleden. Dat komt terug in nieuw beleid.

GGD begrotingen en ramingen

Bijgewerkt : 20-05-2022
Raadsnummer: 23150
In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Tomingroep begroting

Bijgewerkt : 16-06-2022
Raadsnummer: rv47/2022
Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand...Verder lezen

Volwassenenfonds sport en cultuur

Bijgewerkt : 24-06-2022
Raadsnummer: rg170/2022
Enkele raadsleden stellen voor dat Almere gaat meedoen met een landelijk fonds.

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkt : 04-11-2022
Raadsnummer: rg321/2022
Zijn de tarieven te laag? Kunnen zorgaanbieders voor dit geld wel goede diensten leveren?

Pluryn financiën

Bijgewerkt : 10-11-2022
Raadsnummer: rg327/2022
17 november, de raad wil weten wat er aan de hand is bij jeugdzorginstelling Pluryn.

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkt : 11-11-2022
De raad hoorde hoe het nieuwe tarief tot stand kwam, maar moet zijn mening nog geven.

Actualiteit: fietsenstalling

Bijgewerkt : 11-11-2022
Raadsnummer: rg331/2022
Blijft een door mensen bewaakte fietsenstalling in Almere Stad bestaan?

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkt : 18-11-2022
Als altijd bij een zorg-onderwerp zat de raad er met hart en ziel bovenop.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 02-12-2022
De raad heeft dit nu scherp op het netvlies en de wethouder komt snel met een brief met voorstellen.

Energiekosten studenten

Bijgewerkt : 27-01-2023
26 januari - Heel wat steun, volgende keer stemt de raad erover.

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkt : 03-02-2023
Raadsnummer: 23034
9 februari - Waarom was de raad niet op de hoogte van de problemen?

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkt : 10-02-2023
Raadsnummer: 23041
Zorg- en welzijnsmedewerkers mogen meer verdienen.

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkt : 10-02-2023
16 februari, kan hierover snel besloten worden?

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkt : 10-02-2023
16 februari, twee moties om de problemen aan te pakken.

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkt : 10-02-2023
De zorgaanbieders én het college zitten er bovenop, maar er zijn geen simpele oplossingen.

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkt : 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Sociale ontwikkeling Almere Poort

Bijgewerkt : 31-03-2023
Extra geld vrijmaken om aan de sociale cohesie in Poort te bouwen?

Baby Loss Awareness

Bijgewerkt : 17-05-2023
Raadsnummer: 23126
Begint de Baby Loss Awareness Week dit jaar in Almere?

Tomingroep - begroting 2024

Bijgewerkt : 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Baby Loss Awareness

Bijgewerkt : 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

De toekomst van de zorg

Bijgewerkt : 23-06-2023
22 juni - Een waardevol gesprek met zorgaanbieders.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Bijgewerkt : 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.  

Triade-Vitree

Bijgewerkt : 14-07-2023
Raadsnummer: 23202
Een vertrouwelijk gesprek over de (financiële) situatie van de zorgaanbieder.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Bijgewerkt : 29-09-2023
De motie haalde het niet.

Breed overleg plus

Bijgewerkt : 13-10-2023
De drie gasten uitten hun zorgen. De raad en de...Verder lezen

Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire (POK)

Bijgewerkt : 21-12-2023
Raadsnummer: 24007
Vertrouwensopbouw en dienstverlening: Almere's aanpak van de Kindertoeslagaffaire-gevolgen

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkt : 10-01-2024
Raadsnummer: 24014
Nieuwe stap in zorgverbetering: Besluit locatie Beschermd Wonen Plus

Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire (POK)

Bijgewerkt : 11-01-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Spoed- en Overbruggingsindicaties voor WMO-zorg in Almere

Bijgewerkt : 12-01-2024
Raadsnummer: 24016
Snellere zorg voor kwetsbaren in Almere: Het belang van spoedindicaties binnen Wmo.

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkt : 16-02-2024
Vervolgbespreking op 7 maart