Wikioverzicht

10-02-2023

Besluitrijp

In de besluitrijpvergadering staan onderwerpen waarover waarschijnlijk niet verder gesproken hoeft te worden. Die zijn dus rijp om een besluit over te nemen.

Althans, naar het oordeel van het presidium. Maar mogelijk wil een raadslid er tóch over praten. Daarvoor is de vergadering 'besluitrijp' bedoeld; daarin kan een raadslid aangeven er wel over te willen praten en komt het later alsnog in de carrousel ter bespreking.

Als niemand het nodig vindt om erover te praten, dan kan er in een volgende Politieke Markt meteen over besloten worden.

Wikipagina delen: