Wikioverzicht

21-01-2022

Carrousel

In de wekelijkse carrousel bespreekt de raad onderwerpen inhoudelijk en politiek.

In de carrousel van de Politieke Markt van Almere bespreekt de raad de onderwerpen inhoudelijk en politiek.

Almere heeft geen commissievergaderingen op verschillende dagen in de week, zoals andere gemeenten dat wel hebben. In Almere zijn er carrouselvergaderingen op donderdag.

Vanaf 19:00 zijn er op de tweede verdieping van het stadhuis tegelijkertijd in vier zalen korte vergaderingen. In elke vergadering komt één onderwerp aan bod. De carrousel duurt in het algemeen 21:00. Dus per zaal kunnen op zo’n avond een aantal onderwerpen voorbij komen. Voordeel van de carrousel is dat inwoners (en insprekers) heel precies weten wanneer een onderwerp aan de beurt komt.

Raadsleden bespreken tijdens deze vergaderingen de actuele de onderwerpen. Een voorzitter leidt de vergadering. Die voorzitter is een raadslid, die voor deze functie zijn politieke mening opschort en dus neutraal voorzit. De raadsleden die carrouselvoorzitters zijn, worden hiervoor speciaal getraind en ondersteund.

Wikipagina delen: