Wikioverzicht

21-01-2022

College

College College = college van B&W = college van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijke bestuur van de gemeente. De wethouders zijn aangesteld door de raad voor de duur van de raadsperiode. Een burgemeester wordt benoemd door de Kroon op basis van een door de raad vastgesteld profiel en aanbeveling.
Wikipagina delen: