Wikioverzicht

17-03-2022

Griffie

De griffie zijn de eigen ambtenaren van de raad.
Zij bereiden het werk voor presidium en raad voor en ondersteunen de raadsleden en zijn aanspreekpunt voor de inwoners van Almere. Daarnaast organiseren ze de Politieke Markten en andere bijeenkomsten.
Wikipagina delen: