Wikioverzicht

17-03-2022

Raad

Het collectief van 45 raadsleden, dat gezamenlijk de besluiten neemt. De raad is het hoogste bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. van de stad, zeg maar: de baas.

De Raad van Almere heeft de hoofdrol in de politieke besluitvorming. De raad besluit, het college College = college van B&W voert uit.

De raad heeft de hoofdrol omdat hij de volksvertegenwoordiging van Almere is. De inwoners van Almere kiezen de raadsleden rechtstreeks. Dus de raad -als geheel- vertegenwoordigt alle stadsgenoten. Daarin zit de rechtvaardiging van onze democratie. En daarom mag de raad alle belangrijke beslissingen voor Almere nemen.

Alleen de raad als geheel, het collectief, heeft dus een status als bestuursinstituut. Een gemeenteraadslid mag helemaal zelf bepalen hoe hij of zij zijn werk doet. Je zou kunnen zeggen: de lokale volksvertegenwoordiger mag zich met alles bemoeien wat de belangen van zijn samenleving aangaat.

Wikipagina delen: