Wikioverzicht

17-03-2022

Raadsinstrumenten

In de wet is vastgelegd welke middelen de raadsleden hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
Gemeenteraadsleden kunnen op veel verschillende manieren hun werk doen. Een aantal van de instrumenten zijn hulpmiddelen die in de gemeentewet zijn beschreven. Het indienen van moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en amendementen zijn misschien wel de meest bekende instrumenten.
Wikipagina delen: