Wikioverzicht

02-06-2022

technische toelichting

Een technische toelichting Een technische toelichting is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde. is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde.

In een technische toelichting bespreekt de raad een (meestal ingewikkeld) onderwerp puur inhoudelijk. Vaak is een deskundige aanwezig om zaken uit te leggen en vragen te beantwoorden. Politieke meningen zijn helemaal nog niet aan de orde. Het gaat puur om het krijgen van de juiste kennis door er samen over te praten.

De bedoeling is dat raadsleden zich door een technische toelichting eerst goed in het onderwerp verdiepen, voordat ze hun (politieke) meningen gaan uitwisselen.

Technische toelichtingen vinden soms plaats in de middag vóór de Politieke Markt (vanaf 16:00 uur bijvoorbeeld). Die zijn in principe niet openbaar, want bedoeld voor de volksvertegenwoordigers zelf. We vergelijken het maar met een zangkoor, dat graag eerst een muziekstuk wil leren zingen, voordat ze ermee in de openbaarheid treden. Soms mogen vertegenwoordigers van de pers (onder voorwaarden) ook meeluisteren.
Technische toelichtingen kunnen ook binnen de agendatijden van de PM zelf gehouden worden, dan zijn ze meestal wél openbaar.

Inspreken kan bij een technische toelichting in principe niet (volgens het reglement van orde), maar u kunt altijd contact opnemen met de griffie om te zien wat er mogelijk is.

 

Wikipagina delen: