Wikioverzicht

16-06-2022

Zienswijze

Met een zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt.
Een zienswijze is de manier waarop iemand naar een onderwerp kijkt. Dat snapt u. Maar in het openbaar bestuur heeft een zienswijze ook een formelere betekenis. Voordat een bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. een besluit neemt of doorvoert, kan iemand hierop zijn zienswijze (=mening) over geven. Dan gaat de zienswijze dus over een voorgenomen besluit.

Voorbeelden
Bij de gemeente kunnen inwoners zienswijzen geven op een bestemmingsplan.
De raad kan zienswijzen geven op de plannen van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. .

Een zienswijze is dus een reactie op het voorgenomen besluit van de gemeente. U kunt hierin aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en een toelichting erbij geven. Het bestuursorgaan (=de gemeente) kan deze punten dan bekijken en meenemen in de uiteindelijke beslissing.
Wikipagina delen: