Het laatste raadsnieuws

Politiek, dat zijn wij allemaal

Want politiek gaat erover hoe wij samen besluiten nemen over onderwerpen waarover wij het eens of oneens (kunnen) zijn, maar die toch besloten moeten worden. Namens alle inwoners doen 45 gekozen inwoners dat: de raadsleden. Samen zijn zij de Raad van Almere.

Eén keer in de vier jaar kiest de stad 45 nieuwe raadsleden, maar elke dag kunnen inwoners invloed uitoefenen. Via hun raad.

Politiek, dat zij wij allemaal, de inwoners van Almere én de raadsleden, de door u gekozen inwoners.

Uw raad luistert

Het college informeert de raad zo goed mogelijk.

Raadsleden hebben veel relaties in de stad, ze luisteren naar inwoners en organisaties, ze weten wat er speelt.

Zoveel meningen als er in de stad zijn, zijn er ook in de raad. Want de raad vertegenwoordigt alle inwoners.

Uw raad bespreekt

Raadsleden komen bijeen om op een goede manier naar elkaar te luisteren en hun mening te geven.

Dit gebeurt allemaal in het openbaar, iedereen kan meeluisteren en -kijken. De raad gaat over, én handelt in de publieke ruimte.

Inwoners kunnen daarom veel invloed uitoefenen.

Uw raad besluit

Alle voors en tegens zijn aan bod gekomen. Dan wegen de raadsleden alle verschillende belangen af.

De raad neemt een besluit door erover te stemmen. Elk raadslid voor zich en ‘zonder last’.

De meeste stemmen tellen. De minderheid is niet blij, maar accepteert de rechten van de meerderheid.