Het laatste raadsnieuws

Documentwijzer

Documentwijzer is de nieuwe zoekmachine van de Raad van Almere. Met Documentwijzer vindt u in een oogwenk raadsstukken (raadsvoorstellen, moties , amendementen, etc.), notulen (onder 'Wie zei wat') en toezeggingen. Probeer het meteen.

Documentwijzer. De zoekmachine die vindt wat jij zoekt.


Uw raad luistert

Het college informeert de raad zo goed mogelijk.

Raadsleden hebben veel relaties in de stad, ze luisteren naar inwoners en organisaties, ze weten wat er speelt.

Zoveel meningen als er in de stad zijn, zijn er ook in de raad. Want de raad vertegenwoordigt alle inwoners.

Uw raad bespreekt

Raadsleden komen bijeen om op een goede manier naar elkaar te luisteren en hun mening te geven.

Dit gebeurt allemaal in het openbaar, iedereen kan meeluisteren en -kijken. De raad gaat over, én handelt in de publieke ruimte.

Inwoners kunnen daarom veel invloed uitoefenen.

Uw raad besluit

Alle voors en tegens zijn aan bod gekomen. Dan wegen de raadsleden alle verschillende belangen af.

De raad neemt een besluit door erover te stemmen. Elk raadslid voor zich en ‘zonder last’.

De meeste stemmen tellen. De minderheid is niet blij, maar accepteert de rechten van de meerderheid.